Herstel en versteviging
vragen om inzet van
gekwalificeerde
constructeurs.

Dossier Aardbevingen

VNconstructeurs volgt het aardbevingsdossier al langer en recent zijn we gevraagd te onderzoeken of en onder welke randvoorwaarden er voldoende constructeurscapaciteit beschikbaar is voor de versteviging van 10.000 woningen in 4 jaar tijd.

Voor leden van VNconstructeurs kan dit een interessante marktkans zijn, reden waarom wij een onderzoek onder een aantal leden hebben uitgevoerd om eerste indruk te krijgen. Het ontwikkelen van specifieke vakkennis op dit gebied is daarbij essentieel.

Deze dossier-pagina is bedoeld om u op een overzichtelijke wijze op de hoogte te houden van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van aardbevingen  en wat daaraan voorafging.