-
Dit voorjaar hebben we vier goed bezochte rondetafelgesprekken georganiseerd over de Wet kwaliteitsborging waar gesproken is over de verwachtingen van de Wkb en ervaringen gedeeld zijn met kwaliteitsborgers.
-
De presentatie van het tweede RTG Wet Kwaliteitsborging te Meppel vindt u hier.
-
1e Ronde Tafelgesprek Private kwaliteitsborging heeft op 7 maart plaatsgevonden in Venlo. We waren te gast in het Innovatiecafé van Volantis.
-
De presentaties van het eerste RTG Wet Kwaliteitsborging te Venlo vindt u hier.
-
Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer gestemd over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De wet kreeg brede steun, en dat geldt ook voor een aantal amendementen van met name de PvdA.
-
Op 18 januari werd de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in de Tweede Kamer behandeld. Tijdens het plenaire debat was er aandacht voor de beoogde aanscherping van de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken, voor de rol van de gemeente in het beoogde nieuwe stelsel en voor de gevolgen van de nieuwe wet voor de gemeentelijke leges in relatie tot de kosten van private kwaliteitsborging.
-
Eindelijk is het zover. De Tweede Kamer zal zich uitspreken over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Op 18 januari a.s. wordt het plenaire debat gevoerd. VNconstructeurs volgt het debat voor u en houdt u op de hoogte.
-
Minister Blok werkt al langere tijd aan een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat de gemeentelijke toets aan het bouwbesluit vervalt. Blok beoogt met deze wet stevige prikkels te geven.
-
Op 27 maart was het langverwachte Algemeen Overleg van Minister Blok met de 2e Kamerleden van de commissie Wonen en Rijksdienst over de stelselwijziging Bouwregelgeving waarin veel geruststellende toezeggingen door Minister Blok, maar waar ook weer nieuwe onduidelijkheden ontstaan zijn. Een brief van de Minister moet daar binnenkort meer helderheid over verschaffen.
-
Hoe de (controle op) constructieve veiligheid te borgen als het bouwtoezicht geprivatiseerd gaat worden? Daar gezamenlijk een standpunt over formuleren was de doelstelling van het overleg wat vorige week op initiatief van het COBc heeft plaatsgevonden tussen VNconstructeurs, CUR, de Betonvereniging, VBWTN, BmS en het Platform Constructieve Veiligheid.