Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

Archief voor categorie: Kwaliteitsborging

32

Intensieve rondetafelgesprekken Wkb

Dit voorjaar hebben we vier goed bezochte rondetafelgesprekken georganiseerd over de Wet kwaliteitsborging waar gesproken is over de verwachtingen van de Wkb en ervaringen gedeeld zijn met kwaliteitsborgers.

36

Tweede Kamer stemt in met WKB 

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer gestemd over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De wet kreeg brede steun, en dat geldt ook voor een aantal amendementen van met name de PvdA.

37

Half februari besluit WKB 

Op 18 januari werd de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in de Tweede Kamer behandeld. Tijdens het plenaire debat was er aandacht voor de beoogde aanscherping van de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken, voor de rol van de gemeente in het beoogde nieuwe stelsel en voor de gevolgen van de nieuwe wet voor de gemeentelijke leges in relatie tot de kosten van private kwaliteitsborging.

39

Stevige prikkels voor bouwkolom 

Minister Blok werkt al langere tijd aan een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat de gemeentelijke toets aan het bouwbesluit vervalt. Blok beoogt met deze wet stevige prikkels te geven.

40

AO private kwaliteitsborging: toezeggingen en nieuwe onduidelijkheden 

Op 27 maart was het langverwachte Algemeen Overleg van Minister Blok met de 2e Kamerleden van de commissie Wonen en Rijksdienst over de stelselwijziging Bouwregelgeving waarin veel geruststellende toezeggingen door Minister Blok, maar waar ook weer nieuwe onduidelijkheden ontstaan zijn. Een brief van de Minister moet daar binnenkort meer helderheid over verschaffen.