-
“Periodieke inspecties kunnen instortingen voorkomen”