-
Moeten de Hbo-opleidingen Bouw en Ruimte veranderen? 25 vertegenwoordigers van kleine en grote bedrijven, gemeenten en brancheorganisaties vinden van wel en spraken hier 2 februari over. Onder andere klimaatverandering, circulariteit en bedrijfskundige kennis zouden een grotere rol moeten krijgen binnen de studies.
-
Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en vernieuwde tool - NPR 9998
-
Afgelopen jaren heeft binnen de bouwwereld de digitale ontwikkeling een enorme vlucht genomen. Veel projecten worden in één groot BIM-model uitgewerkt en virtual reality is in opmars.
-
Hoe verkoop ik mijn meerwaarde aan mijn klant, welke invloed hebben de nieuwe Eurocodes op mijn werk, wat zijn de ins en outs van parametrisch ontwerpen?
-
Naast een terug- en vooruitblik, de cijfers en bijbehorende verantwoording waren er een aantal wisselingen in het bestuur en bij een tweetal commissies te melden.
-
Dit voorjaar hebben we vier goed bezochte rondetafelgesprekken georganiseerd over de Wet kwaliteitsborging waar gesproken is over de verwachtingen van de Wkb en ervaringen gedeeld zijn met kwaliteitsborgers.