-
De master studievereniging U-BASE was op 9 mei aanwezig bij het college “Constructief over Duurzaamheid 2.0”, welke werd georganiseerd door VN constructeurs.
-
Het interessante college Constructief over Duurzaamheid gemist of alles nog eens even nalezen? Hier treft u alle presenties van het college Constructief over Duurzaamheid 2.0 aan.
-
Eind maart vond de bijeenkomst over de onderzoeken naar brand en kanaalplaatvloeren plaats bij de BFBN te Woerden. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst kreeg men een toelichting op de resultaten van het onderzoek van Holcofire en werden aanbevelingen gedaan voor het ontwerp van kanaalplaatvloeren.
-
In de maanden november/december van het afgelopen jaar hebben VNconstructeurs en COBc gezamenlijk op een viertal locaties rondetafelgesprekken over het thema robuustheid georganiseerd.
-
Met genoegen kunnen wij u melden dat KIWA vorige maand actuele KOMO attesten voor voorgespannen betonnen kanaalplaten heeft verstrekt waarin nu tevens de regeling brandwerendheid is opgenomen.
-
De commissie Vakmanschap van VNconstructeurs richt zich dit jaar speciaal op duurzaamheid in het constructeursvak. Natuurlijk waren zij aanwezig bij het avondcollege ‘Duurzaam construeren met milieuvriendelijke cementen’ georganiseerd door de Betonvereniging in samenwerking met Cement&BetonCentrum.
-
Vanaf 1 januari 2013 moet conform art. 5.9 van het Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren (met een bruto vloeroppervlak > 100 m2), een milieuprestatieberekening materialen bijgevoegd worden. Hierbij gaat het om de CO2 uitstoot en de uitputting van grondstoffen van de bouwmaterialen in een gebouw.
-
Op initiatief van VNconstructeurs en de BFBN zijn de afgelopen weken een viertal rondetafelgesprekken georganiseerd tussen constructeurs en prefab-leveranciers. De aanleiding voor de gesprekken was de onrust die er onder constructeurs was ontstaan over het gedrag van kanaalplaten bij brand.