Uitverkocht seminar breedplaatvloeren geeft veel handvatten

Nieuws

| 20-09-2019

door redactie VNconstructeurs

Ruim 250 deelnemers uit de gehele bouwkolom woonden het seminar over breedplaatvloeren bij, dat was georganiseerd door VNconstructeurs, Stufib en Cement. Doel was kennisuitwisseling over alle relevante onderwerpen; van de nieuwe rekenregels voor bestaande vloeren tot versterkingsmethoden; en van proefbelastingen tot juridische aspecten.

Het seminar mocht zich al vroeg verheugen in een ruime belangstelling, en heeft volgens de diverse reacties ook ruimschoots aan de doelstellingen voldaan. Zo constateerde bijvoorbeeld ook het platform “De Veiligheidskundige” in haar nieuwsbrief.

Aanleiding
De onderzoeken naar de oorzaken van de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage in Eindhoven, legden een problematisch detail bloot. De gehele constructeurswereld realiseerde zich al gauw collectief dat dit detail ook tot tekortkomingen ten aanzien van de constructieve veiligheid van andere gebouwen zou kunnen leiden. De uitgebreide laboratoriumproeven, uitgevoerd door de TU Eindhoven, hebben dit ook laten zien: de capaciteit van de voeg zoals die in het verleden (tot vrij recent) vaker is toegepast, is vaak lager dan de beoogde sterkte.

Rekenregels, onderzoek en maatregelen
Een en ander heeft geleid tot de nieuwe rekenregels voor beoordeling van bestaande vloeren van mei 2019, zo werd onder andere door Marcel Balk van het Ministerie van BZK, toegelicht. De laboratoriumonderzoeken, analyses en de nu gepubliceerde rekenregels zijn zorgvuldig en uitgebreid getoetst en beoordeeld door constructie- en betonspecialisten uit de universitaire wereld en uit de praktijk. Diverse sprekers lichtten deze aspecten uitgebreid toe tijdens het seminar. Rudi Roijakkers van ABT ging uitgebreid in op het stappenplan voor nadere beoordeling van bestaande vloeren, en Paul Korthagen van IMd lichtte daar in het bijzonder de mogelijkheden uit van het toepassen van proefbelastingen daarbij. Marcel Balk besloot zijn bijdrage door inzicht te geven in de door het ministerie van BZK in te stellen onderzoeksplicht, ingaande in 2020 in eerste instantie voor gebouwen in CC3.

Kennisdeling
Delen van informatie en kennis is van cruciaal belang voor de constructeur, en alle andere betrokken partijen in de bouwkolom. De grote belangstelling voor het seminar laat zien dat dit zeker ook voor de breedplaatproblematiek geldt. VNconstructeurs heeft kort na de eerste aanwijzingen over mogelijke risico’s  van het voegdetail, een technische commissie breedplaatvloeren ingericht met technische vakmensen vanuit de adviesbureaus, bouwbedrijven, leveranciers en opdrachtgevers. Het seminar van 18 september markeert echter slechts een tussenstap in het proces. Het delen van ervaringen en kennis over de komende beoordelingen van breedplaatvloeren blijft van cruciaal belang om gezamenlijk de gevolgen voor gebruikers en eigenaren en die voor constructeurs en aannemers zo veel mogelijk te beperken. Dat kan alleen door samen te werken. VNconstructeurs roept alle betrokkenen dan ook op hieraan actief bij te dragen en samen te werken met de technische commissie breedplaatvloeren.

Nieuws en presentaties
VNconstructeurs en Cement hebben gezamenlijk een portal ingericht waar alle informatie over breedplaatvloeren wordt verzameld en toegankelijk gemaakt: www.platformbreedplaatvloeren.nl.

AGENDA

ma 12 juni 2023

Workshop Studio Computational 12 juni

locatie: IMd, Rotterdam

Van 16:30 tot 20:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

di 20 juni 2023

Professionele Tegenspraak 20 juni 2023

locatie: nnb (centraal in het land)

Van 13:00 tot 17:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

OVERIG NIEUWS

  • Reset