di 21 januari 2020

Voorlichtingsbijeenkomst Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Locatie: Royal HaskoningDHV te Eindhoven

van 13.00 tot 17.30 uur

Voor leden en niet-leden van VNconstructeurs

Kosten:

Gratis inclusief koffie/thee en hapje/drankje

In het nieuwe jaar worden een viertal voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende locaties georganiseerd om het Kennisportaal Constructieve Veiligheid onder de aandacht te brengen en nader toe te lichten.

Op dinsdag 21 januari wordt de voorlichtingsbijeenkomst gehouden bij Royal Haskoning DHV te Eindhoven.

Constructieve Veiligheid blijft voortdurend onze aandacht vragen. Recente voorvallen hebben opnieuw laten zien dat we stappen moeten zetten! Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) levert daarvoor de bouwstenen aan. Recent is de website nog weer uitgebreid met onderwerpen zoals bestaande bouw, risicomanagement en risicodossier, fasedocumenten, enz.

En we staan niet stil, er zijn opnieuw taakgroepen geformeerd voor nieuwe aspecten zoals: ‘Hoe om te gaan met innovaties?’, Hoe kunnen we de interactie tussen onderbouw (fundering) en bovenbouw borgen?’, ‘Hoe gaan we om met circulair bouwen, tijdelijke constructies enz.?’

Net als vorig jaar organiseert het Kennisportaal lokale bijeenkomsten om te laten zien hoe KPCV in de praktijk gebruikt kan worden. Deelname is gratis, u bent van harte welkom!

Het programma

13.00 uur        Ontvangst
13.30 uur        Welkom door de gastheer Erik Middelkoop, Royal HaskoningDHV
13. 45 uur       Toelichting KPCV en het programma / Dick Stoelhorst, voorzitter werkgroep KPCV
14.00 uur        Ontwikkeling KPCV / Dik Spekkink, contentmanager KPCV
14.30 uur        Koffie, thee
15.00 uur        Werking KPCV: Case B&U sector / Bas van Rijn, Eindhoven Airport en Coen van den Brand, Royal HaskoningDHV leggen u in een rollenspel uit hoe KPCV kan helpen de Constructieve veiligheid te borgen.
15.45 uur        Werking KPCV: Case Infra sector / Cees Orij, RWS en Paul Quist, Mobilis en Jeroen Meijdam, Duravermeer zullen aan de hand van het project Groene Boog tonen hoe de KPCV Constructieve Veiligheid geborgd wordt.
16.30 uur        Vragen ronde
17.00 uur        Netwerken met hapje en drankje
17.30 uur        Einde bijeenkomst

Meld u hier aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op 21 januari 2020 bij bij Royal Haskoning DHV te Eindhoven.

De andere gratis voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd op:

  • 16 januari 2020 bij het Rijksvastgoedbedrijf te Den Haag
  • 6 februari 2020 bij Arcadis te Assen
  • 11 februari 2020 bij Royal HaskoningDHV te Amersfoort
  • Reset

OVERIG AGENDA