Advies: maak privacy policy goed zichtbaar

Nieuws

| 07-06-2018

door redactie VNconstructeurs

Om aan de wet te voldoen, moet iedere organisatie een privacy policy (privacybeleid) hebben. Er is een verplichting alle mensen te informeren van wie de persoonsgegevens zijn opgeslagen (of worden opgeslagen).

Ze moeten kunnen weten hoe met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. U dient ze ook te informeren over hun rechten. Dit kan via een privacy policy die gemakkelijk vindbaar moet zijn. De website is daarvoor het meest geschikt, bijvoorbeeld in de footer. In alle documenten en e-mails kan hiernaar worden verwezen.

Inhoud privacy policy
In de privacy policy brengt u mensen op de hoogte van hun rechten zoals:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht om vergeten te worden;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.

In het AVG-programma is een privacy policy opgenomen die je kunt gebruiken als basis.

Let op! Iemand heeft altijd het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien.
Aan een dergelijk verzoek kun je gevolg worden gegeven door het overhandigen van een kopie van het aanmeldingsformulier met de gegevens van betrokkene.

AGENDA

wo 09 november 2022

Volledige webinarserie Duurzaam Ontwerpen

locatie: Online via MS-Teams

Van 16:00 tot 19:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

wo 18 januari 2023

Webinar Duurzaam Ontwerpen 18 januari 2023

locatie: Online via MS-Teams

Van 16:00 tot 19:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

wo 15 februari 2023

Webinar Duurzaam Ontwerpen 15 februari 2023

locatie: Online via MS-Teams

Van 16:00 tot 19:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

OVERIG NIEUWS

  • Reset