Advies: maak privacy policy goed zichtbaar

Om aan de wet te voldoen, moet iedere organisatie een privacy policy (privacybeleid) hebben. Er is een verplichting alle mensen te informeren van wie de persoonsgegevens zijn opgeslagen (of worden opgeslagen).

Ze moeten kunnen weten hoe met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. U dient ze ook te informeren over hun rechten. Dit kan via een privacy policy die gemakkelijk vindbaar moet zijn. De website is daarvoor het meest geschikt, bijvoorbeeld in de footer. In alle documenten en e-mails kan hiernaar worden verwezen.

Inhoud privacy policy
In de privacy policy brengt u mensen op de hoogte van hun rechten zoals:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht om vergeten te worden;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.

In het AVG-programma is een privacy policy opgenomen die je kunt gebruiken als basis.

Let op! Iemand heeft altijd het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien.
Aan een dergelijk verzoek kun je gevolg worden gegeven door het overhandigen van een kopie van het aanmeldingsformulier met de gegevens van betrokkene.

Deel deze pagina

Scroll naar boven