COMMISSIES & WERKGROEPEN

VNconstructeurs kent een aantal permanente commissies met elk een specifiek werkgebied:

De commissies zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de activiteiten, met en voor onze leden, binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders. De commissies dragen, als adviseur van het bestuur, bij aan de vorming van het beleid.

Soms is er de behoefte om een specifiek onderwerp of werkgebied uit te diepen en nader te onderzoeken. Dan worden er (tijdelijk) werkgroepen opgericht. Zo zijn recent de Werkgroep Constructieve Veiligheid en de Werkgroep Breedplaatvloeren actief geweest.


Commissie Vakmanschap

Vakmanschap, hoe goed je bent in je vak, bepaalt voor een groot deel de toegevoegde waarde van een constructeur. Deze kerncompetentie is van groot belang voor onze leden en daarom richt de commissie Vakmanschap zich op dit werkgebied.

De basis voor het vakmanschap van een constructeur wordt gelegd tijdens de opleiding.in de praktijk is het van belang dat een constructeur zijn of haar kennis uitbreidt, verdiept en actueel houdt. Daarvoor is permanente beroepseducatie nodig.

De (bouw)wereld verandert continu, net zoals het vak van de constructeur

De taken en doelstellingen van de commissie Vakmanschap zijn:

 • Opleiding en scholing. Het bevorderen van de instroom bij en de kwaliteit en beschikbaarheid van beroepsonderwijs en permanente beroepseducatie. Zie het Thema Arbeidmarkt & Opleiding
 • Ontwikkeling van normen en richtlijnen: het zorgdragen voor een afvaardiging van VNconstructeurs in o.a. NEN-commissies.
 • Kennisoverdracht door webinars en bijeenkomsten
Mark Verbaten
ABT


Mark Schrieks
Baak BV


Sander Pasterkamp
Pieters Bouwtechniek


Sander Zegers
VeriCon Ingenieurs


Geert Brouwers
Van Rossum


Freek Schaap
BAM Advies en Engineering


Rob Treels
IMd


Arthur van Lier
Lüning


Harrie Vekemans
Adviesbureau VekemansCommissie Bouwproces

Het ontwerpen en bouwen van veilige en duurzame constructies is een ketenverantwoordelijkheid. Een eenduidige taakverdeling, complete opdrachten en een goede informatieoverdracht in en tussen alle fases van het bouwproces zijn daarbij essentiële randvoorwaarden.

De commissie Bouwproces draagt bij aan standaard tools en producten om dit te realiseren en zo de rol van de constructeur in het proces te duiden en te versterken. Daarvoor werken we samen met onze leden en andere partijen binnen de bouwkolom.

De constructeur voegt waarde toe als onmisbare schakel in het complete bouwproces

De taken en doelstellingen van de commissie Bouwproces zijn:

 • Eenduidige en adequate selectiecriteria en contractvoorwaarden.
 • Informatie voor opdrachtgevers bij de keuze van hun constructeur.
 • Duidelijke werk- en taakomschrijvingen voor de constructeur
Pieter van Lierop
IV-Infra


John Bossong
Heijmans


Johan Vogel
Paxaro


Dane Krijntjes
Volantis


Bram Niessen
Volantis


Arash Jusefzai


Ad Hamers
De Klerk


Thomas Musson
WSP


Huibert den Brabander
Max Bögl


Jeroen Laagland
BAM Advies en Engineering


Dave Loo
Ingenieursbureau A. Palte BV


Tristan Wolvekamp
SBE EngineeringCommissie Duurzaamheid

Thema’s als de energietransitie en duurzaamheid zijn niet meer weg te denken. Als constructeurs kunnen en willen we grote impact maken op het verder verduurzamen van zowel bestaande als nieuwe bouwconstructies.

De commissie Duurzaamheid zet zich in om kennis over duurzaamheid en de toepassing daarvan met elkaar delen. Daarbij komen onderwerpen als hernieuwbare materialen, hergebruik en verduurzaming van bestaande materialen aan de orde.

De constructeur kan enorme duurzame impact maken. Dat begint bij verantwoordelijkheid nemen.

De taken en doelstellingen van de commissie Duurzaamheid zijn:

 • Rekenen aan duurzaamheidsprestaties (hard skills), maar ook sturen op proces, verantwoordelijkheid nemen en opdrachtgevers overtuigen (soft skills).
 • Verzamelen en uitdragen van best-practices en duurzaamheidsinnovaties.
 • Verduidelijken en versterken van de rol en verantwoordelijkheid van de constructeur bij duurzaam ontwerpen
Robin Schipper
Pieters Bouwtechniek


Geert Hoogerwaard
IMd


Patrick Aarts
Vericon Ingenieurs


Lonneke van Haalen
ABTCommissie Digitalisering

De trends op het gebied van parametrisch onderwerpen, BIM, AI, big data en machine learning volgen elkaar snel op. Het vak van constructeur zal hier steeds meer en steeds sneller door worden beïnvloed. Dat biedt kansen. Voor constructeurs is het meer dan noodzakelijk om op de hoogte te blijven van alle nieuwe technieken in de digitaliserende wereld.

Digitalisering biedt kansen voor de constructeur

De taken en doelstellingen van de commissie Digitalisering zijn:

 • Ontwikkelingen signaleren en delen
 • Innovatieve technieken, tools en software toegankelijk en toepasbaar maken
Marc van Vliet
Witteveen + Bos


Jorrit Rodermond
4People


Chris van der Ploeg
ABT


Yannick van den Burgh
Royal HaskoningDHV


Jeffrey van Hulst
Zonneveld Ingenieurs


Marco Schuurman
Zonneveld Ingenieurs


Nikolaas van Empel
Witteveen en Bos


Lennart Wiltjer
IMd


Mark van den Brink
WSP


Rayaan Ayouz
ABT


Gijs Joosen
Royal HaskoningDHV


Werkgroepen

Werkgroep Breedplaatvloeren

De technische werkgroep Breedplaatvloeren werd opgericht om tot een efficiënte aanpak te komen in de behandeling en oplossing van de breedplaatvloerproblematiek. Meer informatie over constructieve beoordelingen, risicoanalyses, berekeningen en versterkingsoplossingen zijn te vinden bij het Thema Constructieve Veiligheid.

Werkgroep Constructieve veiligheid

VNconstructeurs richtte in 2019 de werkgroep Constructieve veiligheid op om samen met vier andere (branche)organisaties te reageren op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Bouwen aan Constructieve Veiligheid (2018). Meer informatie over de voorstellen aan de OVV en het daaruit volgende programma Veiligheid in de Bouw is te vinden bij het Thema Constructieve Veiligheid.

Scroll naar boven