THEMA’S

Periodiek stelt het bestuur van VNconstructeurs de strategische speerpunten en doelstellingen van de vereniging vast. De kennis en ervaring van onze leden nemen we daarbij expliciet mee. Deze thema’s zijn bepalend voor de ontwikkeling van het constructeursvak in de nabije toekomst. De komende jaren ligt de focus op constructieve veiligheid, duurzaamheid, digitalisering en arbeidsmarkt en opleiding.

Op deze thema’s richten wij onze belangenbehartiging. We organiseren activiteiten voor, met én door leden. Met als doel om kennis te delen, onze leden te verbinden, te adviseren, te ondersteunen en zo bij te dragen aan maatschappelijk verantwoorde constructies. Ontdek onze activiteiten en standpunten op de volgende thema’s:

Constructieve veiligheid
Duurzaamheid
Digitalisering
Arbeidsmarkt & Opleiding

Scroll naar boven