THEMA: CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

Dat bouwwerken constructief veilig moeten zijn, is vanzelfsprekend. Het ontwerpen en realiseren van veilige bouwwerken is de kerntaak van elke constructeur. In de regel gaat dat goed. Toch kennen we de incidenten van ingestorte gebouwen of schadegevallen. VNconstructeurs zet zich samen met onze leden in om daarvan te leren, en toekomstige schades te voorkomen. Constructieve veiligheid is dan ook ons belangrijkste strategische thema.

De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid volgen we actief op. We zijn mede-initiatiefnemer van het programma Veiligheid in de Bouw, dat leidend is in ons aanbod aan kennisoverdracht.

De constructeur speelt een sleutelrol in het ontwerpen en realiseren van veilige constructies. In alle fases van het bouwproces, van initiatief en ontwerp, tot realisatie en instandhouding (en sloop). Om die rol goed te kunnen vervullen, zijn heldere randvoorwaarden nodig. Want bouwen doe je samen. Constructieve veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Voor een goede borging van constructieve veiligheid moet allereerst het bouwproces goed georganiseerd en gedefinieerd zijn. Het moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is, wat ieders bevoegdheden zijn en hoe informatie gedurende het proces wordt overgedragen. Ook de opdrachtgever speelt hierin een belangrijke rol. Goede en complete opdrachten voorkomen versnippering en kunnen risico’s beperken.

Eenduidige (interpretatie van) wetten, regelgeving en normen – over zowel de techniek als de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de constructeur en andere spelers – vormen vanzelfsprekend een andere cruciale randvoorwaarde.

Uiteindelijk blijft het ontwerpen en realiseren van gebouwen en infrawerken mensenwerk. Vandaar dat we ons hardmaken voor (de instroom van) gekwalificeerde en competente constructeurs. Opleiding, nascholing, cursussen en het Constructeursregister dragen bij aan deze randvoorwaarde voor het borgen van constructieve veiligheid. Een steeds belangrijker aandachtspunt daarbij is het kunnen leveren van ‘professionele tegenspraak’. Om constructeurs en anderen hierin te ondersteunen, bieden we diverse workshops en trainingen aan.

Meer weten over dit onderwerp?

Subthema’s

Borging constructieve veiligheid

Regelgeving & normen

Breedplaatvloeren

Nieuws en evenementen over constructieve veiligheid

Stichting Stapelbouw heeft onderzoek gedaan naar de buigtreksterkte van gemetselde baksteengevels in de bouwpraktijk. De resultaten zijn zorgwekkend: vaak wordt de vereiste sterkte niet gehaald.

Als brancheorganisatie benadrukken wij het cruciale belang van zorgvuldig ontworpen constructies voor de borging van constructieve veiligheid in ons land. Het incident in Nieuwegein belicht opnieuw de vitale rol van constructeurs, samen met de bouwketen.

Gisteravond werden we opgeschrikt door het instorten van zes hellingbanen van de Q-Park-parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. OVV start verkennend onderzoek.

Het domein constructieve veiligheid verdient blijvende aandacht, vindt Paul Carstens, voorzitter van het Constructeursregister. Op de DvdC maakt hij de geaccrediteerde register-deelnemers bekend.

“Met de kennis van nu zou ik het anders hebben gedaan.” Echter, was die kennis toen daadwerkelijk niet aanwezig of is het niet voldoende opgezocht? Met tegenspraak anticipeer je op de kennis van de toekomst!

Tijdens de afsluitende intervisiesessie van de cursusreeks Borgen Constructieve Veiligheid op 9 april deelden deelnemers situaties uit de praktijk waarin de constructieve veiligheid op het spel stond.

Vanaf 1 juli 2024 zijn eigenaren van grote, publiek toegankelijke gebouwen verplicht een periodieke keuring van de constructieve veiligheid uit te voeren, volgens NTA 8790. Dit is op 12 april gepubliceerd in de Staatscourant.

Uitgebreid verslag van het webinar Apk voor publieke gebouwen (21 maart) met Rudi Roijakkers, een van de rapporteurs van de NTA en bestuurslid van VNconstructeurs. Dit moet je weten over de NTA 8790.

Op 25 maart kwam de stuurgroep bij elkaar waarbij er goede voortgang is gemaakt met de uitwerking van de drie sporen: Constructieve veiligheid, Regie op veiligheid en Lerend vermogen.

Met VNconstructeurs en NLingenieurs voorop werken diverse partijen samen aan de implementatie van de actielijnen uit het Programma Veiligheid in de Bouw. Dit artikel geeft een update rondom het thema constructieve veiligheid.

Op 21 maart organiseert VNconstructeurs een webinar over de apk voor publieke gebouwen met spreker Rudi Roijakkers, een van de auteurs van NTA 8790. Schrijf je in voor het event.

Start commentaarronde wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Reageer tot en met 23 februari.

Maak tegenspraak onderdeel van de besluitvorming: voorkom tunnelvisie en bevorder objectiviteit. In januari gaf Menno Pronker de workshop Professionele tegenspraak.

In maart organiseert VNconstructeurs in samenwerking met de Betonvereniging, Bouwen met Staal en KPCV een cursus over het borgen van constructieve veiligheid in de praktijk.

Blog Jack Smeets: veiligere constructies, dat willen we allemaal. Maar wie is probleemeigenaar van constructieve veiligheid?

Constructieve veiligheid in de bouw nu breed in de sector verankeren

Succesvolle incompany training over professionele tegenspraak

NTA 8790 publieke gebouwen gepubliceerd

Start commentaarronde op 10 delen van nieuwe generatie Eurocodes

Gratis Webinar Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Cellenbeton in Nederland: geen reden tot zorg, wel alert zijn!

Staalbouwdag grootste staalbouwevent van de benelux

NTA over hergebruik van constructiestaal vrij beschikbaar gesteld

Aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in constructies nen

Status normontwerpen

Wijziging van de omgevingsregeling voor gebouwen internetconsultatie opengesteld

Verslag workshop professionele tegenspraak van Menno Pronker

Met twee enerverende bijeenkomsten wordt de cursus Borgen Constructieve Veiligheid afgesloten

Bijeenkomst stuurgroep Veiligheid

Hans de Wit Constructeur van het Jaar 2023

Uitreiking eerste Kiwa-certificaten Coördinerend constructeur ‘nieuwe stijl’

Apk voor publieke gebouwen. NTA wordt dit jaar nog gepubliceerd.

Nieuwe constructeurs toegetreden tot het Constructeursregister. Feestelijke bekendmaking op de Dag van de Constructeur op 1 juni

Masterclass Walter Spangenberg tijdens de Dag van de Constructeur 2023

Webinar 17 april: Constructieve Veiligheid en rol RC-RO-RT

Interview met Dirk Rinze Visser
Keynote-spreker Dag van de Constructeur

Werkbezoek aan de Nelson Mandelabrug

Cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk

Werkbezoek aan Nelson Mandelabrug op 23 maart

Cursus PV-panelen: uit de weg, op het dak (4 en 18 april)

Nieuwe workshops Professionele Tegenspraak

Aardbevingsbestendig bouwen in Turkije

ALV en werkbezoek aan Nelson Mandelabrug op 23 maart

Implementatie programma Veiligheid in de Bouw van start

Kantoorgebouw met breedplaatvloeren beproefd

Proeftuin versterking breedplaatvloeren gestart

VNconstructeurs organiseert rondetafelgesprekken over rekenregels breedplaatvloeren

Nieuw stappenplan voor beoordeling breedplaatvloeren

Meer nieuws

Meer evenementen

Scroll naar boven