AO private kwaliteitsborging: toezeggingen en nieuwe onduidelijkheden

Op 27 maart was het langverwachte Algemeen Overleg van Minister Blok met de 2e Kamerleden van de commissie Wonen en Rijksdienst over de stelselwijziging Bouwregelgeving waarin veel geruststellende toezeggingen door Minister Blok, maar waar ook weer nieuwe onduidelijkheden ontstaan zijn. Een brief van de Minister moet daar binnenkort meer helderheid over verschaffen.

Duidelijk is in ieder geval dat het duale stelsel van de baan is en dat er volgtijdelijk te werk wordt gegaan. De ingangsdatum 1 januari 2015 is losgelaten; als alle partijen er klaar voor zijn wil de Minister in de loop van 2015 starten met private borging van kwaliteit bij ‘eenvoudige’ bouwwerken. De term ‘eenvoudige’ moet nog nader uitgewerkt worden maar we kunnen hierbij denken aan de klasse CC1 uit de Eurocodes. Zwaardere klassen zoals CC2 en CC3 blijven vooralsnog bij de gemeenten.

Voor die ‘eenvoudige’ bouwwerken die dan privaat op kwaliteit geborgd zijn, komt er een ‘ingebruiknamevergunning’ waarbij de gemeente na bouwen vaststelt dat het dossier compleet is en dat er volgens de regels is gebouwd. En er komt geen verplichte garantie voor koopwoningen.

Vooral de ‘ingebruiknamevergunning’ leverde een hoop discussie en onduidelijkheid op. Dus toch een weliswaar ‘lichte’ toets door de gemeente? En wat moeten we daar dan onder verstaan?

De kamer heeft de minister dan ook gevraagd de uitgangspunten voor de verdere vormgeving van dit nieuwe stelsel duidelijk aan te geven. Binnen enkele weken wordt een brief van de Minister verwacht die dan meer helderheid moet gaan bieden.

To be continued…

Deel deze pagina

Scroll naar boven