APK; beter voorkomen dan genezen

Recente problemen met balkons in onder andere Breda hebben de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen weer op de agenda van de Tweede Kamer gezet. De minister van BZK heeft inmiddels in een brief de gestelde Kamervragen beantwoord. (Klik  hier Onveilige-balkons-beantwoording-kamervragen.pdf om alle kamervragen te bekijken.)

Met name het antwoord op vraag 10 over de APK voor gebouwen is interessant. De minister geeft aan geen voorstander te zijn van een algemene keuring vanwege de lastenverzwaring voor eigenaren en omdat er mogelijk veel gevallen zijn waarin helemaal geen veiligheidsrisico aanwezig is.

Echter, de APK die VNconstructeurs al een aantal jaren bepleit, komt tegemoet aan de bezwaren die de minister heeft, omdat het in onze optiek niet gaat om een algemene keuring voor alle gebouwen, maar alleen om oudere gebouwen, waarvan de ontwerplevensduur volgens het Bouwbesluit is verstreken. Bovendien kan worden nagedacht over gebouwen met specifieke risico’s.

De minister geeft ook aan dat zij in geval van een evident veiligheidsprobleem bij een specifieke categorie gebouwen, een onderzoeksplicht kan instellen op verzoek van gemeenten.

VNconstructeurs is van mening dat zo’n onderzoeksplicht weliswaar zinvol is, maar blijft voorstander van een meer preventief gericht instrument. Voorkomen is toch altijd beter dan genezen!

Deel deze pagina

Scroll naar boven