APK gebouwen weer actueel

De afgelopen weken zijn honderden balkons in onder andere Breda en Venlo onveilig verklaard naar aanleiding van reguliere inspecties door woningcorporaties.

In een reactie in het Algemeen Dagblad van 10 maart jl. benadrukte Bob Gieskens, de directeur van onze vereniging, het belang van periodieke inspecties aan oudere (flat)-gebouwen om eventuele problemen tijdig te signaleren en waar nodig te repareren.

“Het ministerie van BZk zou moeten overwegen de onderzoeksplicht die eerder is ingesteld na eerdere problemen met galerijflats uit te breiden naar portiekflats. We kunnen wachten tot zich volgende incidenten voordoen, maar we kunnen ook proberen het voor te zijn.”

Volgens het Bouwbesluit is de eigenaar van een bestaande constructie verplicht een bouwwerk minimaal op het niveau van het Bouwbesluit Bestaand te houden, ook voor wat betreft sterkte. Diverse woningcorporaties, ook in steden als Rotterdam en in de regio Arnhem, nemen hun verantwoordelijkheid en laten onderzoek uitvoeren. In het verlengde hiervan pleit VNconstructeurs opnieuw voor het instellen van een periodieke keuring voor oudere gebouwen in het algemeen. In een interview op Cobouw.nl lichtte Gieskens dit verder toe:

“De garage herinnert je er jaarlijks aan dat je onderhoud moet plegen, en meldt dat je auto gekeurd moet worden. Doe je dat niet, dan merk je de verzekeringsconsequenties direct bij een aanrijding.”

Een wettelijk verplichte periodieke keuring is volgens VNconstructeurs nodig omdat gebouweigenaren kennelijk niet dezelfde prikkels hebben als automobilisten om hun bouwwerken goed te onderhouden en op potentiële gebreken te controleren.

Goed onderhoud, eigen inspecties en een verplichte periodieke keuring gaan hand in hand, vindt VNconstructeurs. Ook gebouweigenaren zouden zich hiervan meer bewust moeten zijn. Inspecties van een van onze leden in de regio Arnhem/Nijmegen leidden niet tot directe ondersteuningsmaatregelen zoals in Breda, maar wel tot constructieve betonreparaties die tegen redelijke kosten konden worden uitgevoerd.

De door de vereniging bepleite periodieke keuring zou zich niet moeten beperken tot balkons. Alle bouwwerken die tegen het einde van hun ontwerplevensduur lopen, zouden hieronder moeten vallen. Naast de gevolgen van veroudering en omgevingsinvloeden zoals dooizouten, speelt ook veranderd gebruik een rol.

“Dat zien we bijvoorbeeld bij bruggen en viaducten, waar sprake is van een veel grotere verkeersintensiteit dan destijds in het ontwerp meegenomen. “

Voor meer informatie en de volledige interviews met Bob Gieskens, zie hier:

Deel deze pagina

Scroll naar boven