Beoordeling en jury

Voor de verkiezing komen constructeurs in aanmerking die zich op een bijzondere wijze gepresenteerd hebben. De eervolle titel komt toe aan de constructeur die op een positieve manier zijn vak uitdraagt en een voorbeeld is voor anderen. Een ambassadeur van het vak. Een onafhankelijke en breed samengestelde jury maakt een keuze uit de genomineerden. 

Stel een kandidaat voor aan de jury!
Er is een nominatiecommissie met actieve mensen uit het vak die een longlist van kandidaten opstelt waaruit de jury vervolgens kiest. Ken je een constructeur die op een positieve manier het vak uitdraagt, die vernieuwend is en anderen binnen én buiten de branche inspireert? Nomineer hem of haar voor de prestigieuze prijs door het formulier in te vullen. 

Download het Nominatieformulier Constructeur van het Jaar 2024. Stuur je inzending naar ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces.

Vier criteria

Genomineerden scoren bovengemiddeld op de volgende criteria: vernieuwende en aansprekende constructies, maatschappelijke relevantie, de ontwikkeling van het vakgebied en samenwerking.

Vernieuwende en aansprekende constructies

Constructies die vernieuwend zijn in materiaalgebruik, door een volgende stap in de toepassing van digitalisering, circulariteit en/of bijzondere oplossingen voor constructieve uitdagingen. Met altijd aandacht voor de succesvolle integratie van architectuur, systemen en constructie. Dat deze constructies veilig zijn, spreekt vanzelf.

Maatschappelijk relevant

Het werk van de constructeur van het jaar (binnen en buiten projecten) is maatschappelijk relevant en relevant voor de opdrachtgever. Door invulling te geven aan actuele en grote thema’s binnen de sector en de maatschappij. Kandidaten laten actief zien wat hun eigen bijdrage is, bijvoorbeeld aan de verbetering van de constructieve veiligheid, klimaatadaptatie en verduurzaming, de woningbouwopgave en/of andere thema’s.

Bijdragen aan en zichtbaar maken van ontwikkeling van het vakgebied

Door een verdere ontwikkeling van het vakgebied voor de opgaven van morgen. En deze ontwikkelingen uit te dragen binnen, en juist buiten de bouwsector. In publicaties, door zichtbaarheid in de media, door deelname aan commissies voor normalisatie, kennisontwikkeling en borging en actief in bijdragen aan onderwijs en onderzoek. Gericht op huidige en toekomstige vakgenoten, opdrachtgevers en ketenpartners, maar wellicht ook naar politiek en bestuur.

Bijdrage aan goede samenwerking binnen projectteams

Goede projecten in het heden zijn de basis voor de toekomst. En niemand kan dat alleen. De constructeur van het jaar draagt bij aan een goede samenwerking binnen elk projectteam. En neemt hierin initiatief en voert hierop regie. Zonder andere aspecten uit het oog te verliezen, neemt deze de verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid in zijn projecten. Het organiseren en toepassen van ‘professionele tegenspraak’ is daarvan een expliciet onderdeel.

Samenstelling van de jury

De vakjury bestaat dit uit vertegenwoordigers uit de brede bouwsector. De Constructeur van het Jaar en de winnaars van de bijzondere onderscheiding van het voorgaande jaar maken altijd deel uit van de jury.

De jury van de editie 2024 kent de volgende leden:

Nico Rabbers – Hoofd Ingenieursbureau gemeente Rotterdam, voorzitter
Joost Vos – Benthem Crouwel architecten
Hans de Wit – TEC, Constructeur van het Jaar 2023
Elgar Slooten – Witteveen + Bos, namens Youcon
Willem van Dijk – Heijmans
Niki Loonen – ABT, Koploper Duurzaamheid 2023

Scroll naar boven