Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): Internetconsultatie gestart

Op 29 januari 2024 is het wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
ten behoeve van de aanscherping en uitbereiding van de grenswaarde van de milieuprestatie-eis
voor gebouwen in consultatie gegaan.

Een scherpere milieuprestatie

De kern van het voorstel zijn de maatregelen voor een scherpere milieuprestatie voor woningen en
kantoren en de introductie van een milieuprestatie-eis voor andere gebruiksfuncties. Daarnaast
wordt ook een aantal andere wijzigingen aangebracht. Als eerste wordt een aparte eis ingevoerd
voor kleine gebouwen. Als tweede wordt vastgesteld hoe de berekening van de milieuprestatie
wordt gedaan voor gebouwen waarin meerdere gebruiksfuncties aanwezig zijn. Als derde wordt
vastgesteld welke onderdelen van een bouwwerk vallen onder de berekening van de milieuprestatie.

Herziene versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken
Naast deze wijzigingen wordt een herziene versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken aangewezen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de hoogte van de milieuprestatie-
eis. Dit gaat samen met de vaststelling van een nieuwe weegset.

Voor wie is het belangrijk?
Deze wijziging is belangrijk voor partijen in de bouwketen (zoals producenten van bouwmaterialen, ontwikkelaars, architecten en bouwers), koplopers en deskundigen op gebied van de milieuprestatie-eis, belangenorganisaties, individuele bedrijven, brancheverenigingen, woningcorporaties, woningbouwverenigingen, uitvoeringsorganisaties, decentrale overheden en toezichthouders (kwaliteitsborgers).

Commentaarronde gestart

Geef uw commentaar en reageer uiterlijk op 23 februari 2024. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties zorgvuldig beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in de wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het voornemen is om de gewijzigde wetgeving dit voorjaar aan de Tweede Kamer voor te leggen.

Lees meer over de consultatie en die je commentaar in: Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven