Bijeenkomst kanaalplaatvloeren en brand – verslag

Eind maart vond de bijeenkomst over de onderzoeken naar brand en kanaalplaatvloeren plaats bij de BFBN te Woerden. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst kreeg men een toelichting op de resultaten van het onderzoek van Holcofire en werden aanbevelingen gedaan voor het ontwerp van kanaalplaatvloeren.

Ronald Klein-Holte van VBI beet het spits af met een samenvatting van de ontwikkelingen en onderzoeken sinds de brand in de parkeergarage aan Loydstraat te Rotterdam. Na een toelichting op de resultaten van de studie van Holcofire door Johan Galjaard volgde een discussie- en vragenronde. Voor de conclusies ten aanzien van dwarskrachtcapaciteit zijn de onderzoeksresultaten in overeenstemming met de opgestelde rekenregels, die daarmee voldoende gevalideerd zijn. De druklagen, die specifiek in Nederland worden toegepast, behoeven nog extra aandacht. Uit het onderzoek is gebleken dat de richtlijnen veilig zijn maar er wordt nog wel gewerkt aan een mogelijk ruimere formulering voor het veilig toepassen van dikkere druklagen naar aanleiding van vragen van constructeurs.

Het ERB is gevraagd de consequenties van de resultaten van het onderzoek in relatie tot de 2e brief van de BFBN te beoordelen. De brief is verwerkt in een BRL, die door de prefab leveranciers in Nederland gehanteerd wordt. Eventuele wijzigingen hangen af van deze beoordeling en het nadere onderzoek naar druklagen zodat de constructeur als mogelijk meer ruimte krijgt bij de toepassing hiervan. Verder wordt geadviseerd een 3e BFBN-brief niet overhaast en bij voorkeur in overleg met een delegatie van constructeurs tot stand te laten komen.

Er volgt nog een advies van het ERB over hoe om te gaan met bestaande bouw en er komt nog een bijeenkomst van de vroegere Begeleidingscommissie Brand.

Een vruchtbare bijeenkomst in een bijzonder open sfeer.

Deel deze pagina

Scroll naar boven