Bijeenkomst versterking, product en maatregelen

Locatie: EnTranCe, Zernikelaan 17 in Groningen
Dinsdag 12 maart 2019 van 15.00-17.00 uur

TNO, BuildinG en EPI-kenniscentrum organiseren in samenwerking met het Centrum Veilig Wonen (CVW) een technische bijeenkomst op dinsdag 12 maart a.s. in Groningen.

Onderwerpen: versterkingsmaatregelen, validatie en maatregelencatalogus
Doel van de bijeenkomst is om inzicht te geven in de relatie tussen versterkingsmaatregelen en producten en oplossingen die daarvoor kunnen worden gebruikt.

  • Binnen het lopende TKI-project “Beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen” wordt een beoordelingskader ontwikkeld, dat ingezet kan worden voor het toetsen van specifieke versterkingsoplossingen. Hiertoe worden producten of combinaties van producten getest op de triltafel in BuildinG.
    Deze middag willen we duidelijkheid krijgen over de vraag welke partij welke rol heeft bij het ontwikkelen, testen en accepteren van producten bij de versterkingsopgave. Een toelichting die duidelijk maakt welke stappen nodig zijn om tot een gevalideerde oplossing te komen, maakt onderdeel uit van deze bijeenkomst, evenals een demonstratie van een proef op de triltafel.
  • Naast het testen zijn nog andere stappen nodig om te komen tot een oordeel of een product of oplossing bijdraagt aan het reduceren van het veiligheidsrisico. TNO licht toe wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de stappen in de validatie van oplossingen.
  • Centraal daarbij staat de wijze waarop versterkingsmaatregelen worden ingezet bij de versterkingsopgave. Het CVW gebruikt hiervoor de maatregelencatalogus. Hierin staan maatregelen beschreven die kunnen worden toegepast. Maatregelen worden bij toepassing omgezet in producten die kunnen of moeten worden toegepast. Het CVW licht toe op welke manier zij van plan is de maatregelencatalogus te gebruiken.

Voor wie?
Het programma is gericht op (toe)leveranciers, constructeurs en bouwbedrijven.

Hoe ziet het programma eruit?
14.45-15.00 uur: Inloop en ontvangst
15:00-15.05 uur: Welkom door Rolf Koops, directeur BuildinG
15.05-15.15 uur: Update TKI project ‘Beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen’ door Tim Dijkmans, TNO
15.15-15.45 uur: Versterkingsmaatregelen in relatie tot producten door Bennie Kayser, CVW
15.45-16.15 uur: Validatie van versterkingsmaatregelen door Chris Geurts, TNO
16:15-16:30 uur: Wandelen naar BuildinG
16.30-17.00 uur: Demonstratie op triltafel met toelichting door Okke Bronkhorst, TNO met aansluitend een borrel in BuildinG

Hoe kan ik me aanmelden?
In verband met beperkte zitplaatsen en catering willen we graag weten of je komt en daarbij geldt: vol = vol. Je kan je aanmelden door je vóór 5 maart a.s. in te schrijven via deze link.

Deel deze pagina

Scroll naar boven