Breedplaatvloeren : kennisuitwisseling en politieke aandacht

Het onderzoek naar de risico’s van breedplaatvloeren in gebouwen is in volle gang. Langzaam maar zeker wordt duidelijk of gebouwen moeten worden versterkt. Op 31 mei jl. organiseerde VNconstructeurs samen met Bouwend Nederland, het COBc en anderen daarom exclusief voor leden een kennisbijeenkomst. Ruim 80 deelnemers namen kennis van ervaringen met risico-analyses, versterkingsopties in concrete projecten en andere onderwerpen. Cementonline maakte een samenvatting van de bijeenkomst, lees hier.

Op dezelfde datum was er een hoorzitting georganiseerd in de 2e Kamer. Vanwege de maatschappelijke gevolgen en eventuele veiligheidsrisico’s lieten de politici zich informeren over de oorzaken en omvang van de problematiek, de mogelijke oplossingen. Zij wilden vooral ook weten welke rol de overheid zou kunnen spelen. VNconstructeurs was één van de insprekers, naast onder andere Bouwend Nederland, BubbleDeck en Simon Wijte van Bureau Hageman.

VNconstructeurs legde, net als Bouwend Nederland en Bureau Hageman, de nadruk op de technische kant van de problematiek en gaven het belang aan van structureel onderzoek ter ondersteuning van productontwikkeling en innovatie.  We wezen er daarbij ook op dat het opstellen en actualiseren van (NEN-)normen, CUR-aanbevelingen en andere richtlijnen die de afgelopen jaren steeds verder onder druk zijn komen te staan.

Veel aandacht werd besteed aan de organisatie van het bouwproces en het (publieke en/of private) toezicht daarop. De versnippering in de keten, de lang niet altijd duidelijke verantwoordelijkheden en de vraag wie de regie heeft of neemt, kwamen uiteraard allemaal langs. Gezien het feit dat de Onderzoeksraad  voor Veiligheid naar verwachting na de zomer met haar rapportage komt en de minister van BZK nog voor de zomer duidelijkheid zal geven over hoe zij verder wil met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, zal dit thema de nodige aandacht gaan krijgen in de tweede helft van dit jaar.

Een laatste ontwikkeling betreft het recent gelanceerde Platform Breedplaatvloeren. Samen met Cement brengen wij op deze website gebundelde kennis over het onderzoek bestaande bouw, versterkingsmaatregelen en nieuwbouw bij elkaar.  Naar verwachting worden voor de zomer op dit portal een aantal praktische cases gepubliceerd.

De presentaties van de kennisbijeenkomst op 31 mei 2018 zijn beschikbaar voor leden. Na inloggen kunt u de presentaties gratis downloaden vanaf uw eigen profielpagina (inloggen via deze link of via de grijze menubalk bovenin de website. Profielpagina alleen na inloggen te bereiken via ‘uw profiel’ in zelfde grijze balk).

Deel deze pagina

Scroll naar boven