Cellenbeton in Nederland: geen reden tot zorg, wel alert zijn!

Deze week berichten diverse media over de problemen in Engeland bij de toepassing van RAAC in onder andere scholen. Omdat cellenbeton – de Nederlandse benaming voor RAAC –  ook in ons land veelvuldig wordt toegepast, is de vraag of we ons hier ook zorgen moeten maken. Uit een inventarisatie onder leden van VNconstructeurs blijkt: nee, de toepassing van cellenbeton in Nederland is geen reden tot zorg. Wel zal VNconstructeurs de ontwikkelingen en onderzoeken in Engeland goed volgen om daarvan te leren en eventuele risico’s tijdig te kunnen signaleren.

De Engelse problemen lijken vooral te worden veroorzaakt door lekkage en andere vochtinwerking op de RAAC-platen. Daardoor treedt betonrot op met alle gevolgen van dien. Uit onze eerste inventarisatie blijkt dat in Nederland dergelijke schadegevallen niet bekend zijn. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

  • De toepassing van producten van cellenbeton. In Nederland wordt cellenbeton vooral gebruikt voor daken en (binnen)wanden, en niet of nauwelijks voor vloeren. De dakbedekking, damp remmende laag en het isolatiemateriaal zorgen ervoor dat het risico op vochtinwerking op voorhand beperkt is.
  • De productiewijze en samenstelling van de cellenbetonproducten en de wapening. Hoewel hierover nog weinig bekend is, is het zeker niet uit te sluiten dat er verschillen zijn tussen de producten op de Engelse en de Nederlandse markt.
  • De staat van onderhoud en het beheer van gebouwen is anders. Over het algemeen is dit in Nederland beter op orde, waardoor het risico op lekkage, gevolgschade of constructieve risico’s veel kleiner is.

Geen reden tot acute zorg dus, ook niet naar aanleiding van de recente berichten over de noodzaak te investeren in bestaande schoolgebouwen dat is gekomen, vanuit onder andere Bouwend Nederland en de PO-raad. Dat scholen verouderd zijn, betekent zeker niet dat ze constructief niet veilig (meer) zijn.

VNconstructeurs neemt het initiatief om met marktpartijen en de overheid te leren van de bevindingen in het Verenigd Koninkrijk. Dit om te kijken naar de overeenkomsten en verschillen in productie en gebruik en om uit te sluiten dat het probleem mogelijk in de toekomst ook bij ons zou kunnen spelen.

Risico’s en randvoorwaarden cellenbeton bekend

Dat cellenbeton gevoelig is voor vocht, is bekend. Daarmee wordt ook al jaren rekening gehouden bij ontwerp en bouw, zo blijkt uit diverse technische publicaties.

 Periodieke inspectie publieke gebouwen

Binnenkort wordt in de regelgeving de verplichting opgenomen bepaalde risicovolle publieke gebouwen periodiek op constructieve veiligheid te inspecteren. VNconstructeurs heeft jarenlang gepleit voor zo’n APK, en actief meegewerkt aan de technische richtlijn hiervoor (NTA). Mochten de nadere onderzoeken in Engeland leiden tot andere inzichten over de risico’s van cellenbeton, dan kunnen die met beperkte inspanning in deze NTA worden opgenomen.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven