Column Rijpstra: De nieuwe constructeur blaft en bijt

door Paul Rijpstra voorzitter VNconstructeurs

Op donderdag 20 december 2019 zat ik aan tafel bij het OvV, samen met vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en Koninklijke NL-ingenieurs. 

Tegenover mij zat ir. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de OvV, geflankeerd door enkele medewerkers. Ik vind het altijd prettig om met ingenieurs aan tafel te zitten.

We hebben gesproken over de constructieve veiligheid met als hoogste doel: géén onveilige bouwwerken meer. Door versnippering en onduidelijkheid van rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, is de constructieve veiligheid de afgelopen jaren behoorlijk in de knel gekomen. We stellen vast dat één constructeur verantwoordelijk moet worden voor het gehele bouwwerk. Deze constructeur moet de constructieve veiligheid kunnen borgen om zo calamiteiten en instortingen te voorkomen. We noemen hem de coördinerend constructeur nieuwe stijl.

Dit is een grote systeemwijziging. De coördinerend constructeur nieuwe stijl wordt het eerste aanspreekpunt voor het geheel, van ontwerp tot detailuitwerking, van de hoofddraagconstructie, de bouwkundige constructies en de hulpconstructies. Hij wordt via zijn toetsende rol resultaatverantwoordelijk.

Naast het verzwaren van zijn rol, zal de positie van de constructeur nieuwe stijl versterkt moeten worden. Gekwalificeerde constructeurs zullen worden ingeschakeld en een mandaat krijgen. Er zullen relevante eisen worden gesteld aan zijn kennis en competenties en hij zal in staat moeten zijn om professionele tegenspraak te geven. De kwalificaties moeten worden geborgd door certificatie en/of registratie. Er wordt gedacht aan het Constructeursregister.

De constructeur nieuwe stijl wordt een professional, van wie de deskundigheid geborgd is en die zal optreden als het nodig is. De constructeur nieuwe stijl kan naast blaffen ook bijten!

Paul Rijpstra
Voorzitter VNconstructeurs

Deze column is op 5 februari 2020 gepubliceerd in Cobouw.

Lees hier de column in Cobouw.

Deel deze pagina

Scroll naar boven