Column Rijpstra: Eindhoven en OVV, hoe nu verder?

door Paul Rijpstra voorzitter VNconstructeurs

Op vrijdag 16 november hebben VNconstructeurs, Bouwend Nederland en Koninklijke NLingenieurs gezamenlijk de werkconferentie ‘Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer!’ georganiseerd. Aanleiding was het instorten van de parkeergarage in Eindhoven, inmiddels al meer dan een jaar geleden. De conferentie volgde kort op het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en behandelde in grote lijnen dezelfde thema’s. De Onderzoeksraad geeft aan dat er onvoldoende veiligheidsbesef is in de bouw en dat zegt deze raad niet voor het eerst! De bouw moet werk maken van het verbeteren van de veiligheid. Een instorting als in Eindhoven dient voorkomen te worden.

In 2012 is door opdrachtgevers en enkele grote bouwondernemingen de basis gelegd voor de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’. De voorzitter van de kerngroep, Koene Talsma, hield de deelnemers 16 november jongstleden een spiegel voor. De bouw heeft een cultuurprobleem: veiligheid is niet stoer. Ook is er sprake van een reputatieprobleem:  slecht nieuws haalt de krant, goed nieuws niet. Tot slot hanteert iedereen zijn eigen regels, het zogenaamde ‘level playing field-probleem’.

Bij de afsluiting van de werkconferentie werden de volgende conclusies getrokken:

  1. Leef bestaande regels en afspraken na, want hierdoor wordt het veiligheidsbesef al vergroot.
  2. De overheid kan dit proces stimuleren en versnellen, eventueel met wetgeving.
  3. Verander de cultuur: zie veiligheid niet als kostenpost maar als opbrengst of besparing.

De initiatiefnemers van de werkconferentie gaan een actieagenda opstellen met concrete afspraken. Deze agenda wordt in januari 2019 verwacht.

Ik ben van mening dat we toe moeten naar een pro-actieve cultuur, gebaseerd op preventie en waarin controle aanvullend is; waarin begrip is voor elkaar; waarin de constructeur de vakman is die de ruimte neemt en krijgt om zijn rol met gezag te kunnen vervullen. Een cultuur waarin we samen werken aan het zelfde doel, namelijk een goed en veilig bouwwerk, en waarin dat samenwerken weer leuk is.

We kunnen nu vast starten met het vergroten van het veiligheidsbesef: schenk elkaar vertrouwen en werk samen. Een mooie eerste stap is om elkaar elke dag een compliment te maken.

Paul Rijpstra,
Voorzitter VNconstructeurs

Deze column is op 19 december 2018 gepubliceerd in Cobouw.

Bekijk hier de column in Cobouw.

Deel deze pagina

Scroll naar boven