Column Rijpstra: Oorverdovend stil

door Paul Rijpstra voorzitter VNconstructeurs

Op donderdag 18 oktober presenteerde Tjibbe Joustra de resultaten van het onderzoek naar de instorting van de parkeergarage Eindhoven. Directeur Bob Gieskens en ik waren twee dagen daarvoor gevraagd bij de OVV te komen.

Het OVV neemt aanbevelingen op in haar eindrapport en één van de aanbevelingen was gericht aan VNconstructeurs. Wat de aanbeveling was, kon op dat moment nog niet meegedeeld worden. En aandringen hielp niet. We moesten geduld hebben.

Donderdag 18 oktober zat ik strak in het pak om 10 uur achter de pc te wachten op de zaken die zouden komen. Direct om 1 minuut over 10 het rapport binnengehaald en gelezen dat de hoofdoorzaak de gedraaide breedplaat betrof. Na twee maal lezen begreep ik dat de voeg de zwakste schakel is en als deze op een onhandige plek terecht komt door het draaien van de vloerplaat, dan gaat het fout.

Na het lezen van het rapport de nieuwsuitzendingen bekeken waar Tjibbe Joustra aan alle nieuwsdiensten uitlegde dat de bouwsector onvoldoende leert van ongevallen.

En daarna begon het wachten op telefoontjes van nieuwsdiensten die van mij een nadere duiding op het rapport verwachten. Ik ben niet gebeld. En dit verbaasde mij, omdat het zowel een ontwerp, een uitwerking als een uitvoeringsprobleem was. Alle aandacht ging naar de uitvoerende bouwsector.

De impact van het OVV rapport in de bouwpraktijk is groot en terecht. Zaterdag bij de bakker eens geïnformeerd of men zich zorgen maakt over de constructieve veiligheid van gebouwen. Geen reactie, alsof ik chinees sprak en dat doe ik toch echt niet.

Een week later een lezing gegeven voor mijn Rotaryclub. Erg interessant vond men het, maar het OVV rapport is volledig aan hun voorbij gegaan. Van de garage in Eindhoven wel eens gehoord maar verder niets bijzonders.

Blijkbaar leeft dit onderwerp buiten de bouwsector niet. Men vertrouwt erop dat de sector  goed werk levert en veilig werkt. Gelukkig neemt de bouwsector het rapport serieus en gaat serieus bouwen aan constructieve veiligheid.

Paul Rijpstra,
Voorzitter VNconstructeurs

ps
Aan de Vereniging Nederlandse Constructeurs is de volgende aanbeveling gedaan:”Communiceer actief over de lessen uit dit onderzoek en over hoe constructeurs als professionals geacht worden te handelen in het voorkómen van een instorting als deze, en verken de mogelijkheden tot het opstellen van een gedragscode.”

Deze column is op 9 november 2018 gepubliceerd in Cobouw.

Bekijk hier de column in Cobouw.

Deel deze pagina

Scroll naar boven