Column Rijpstra: Stof tot nadenken!

door Paul Rijpstra voorzitter VNconstructeurs

Op alle nieuwspodia staan zorgelijke berichten over plannen en projecten die last ondervinden ten gevolge van de stikstof problematiek. De Cobouw geeft aan dat het wel eens 18.000 projecten kan betreffen in alle disciplines van de bouw. Vandaag kwam daar nog een onheilspellend bericht bij dat al gerealiseerde projecten, zoals de uitbreidingen van Schiphol, niet over de juiste vergunningen in het kader van de stikstofproblematiek beschikken. Wat hiervan de gevolgen zijn, is niet in te schatten. Dit geeft letterlijk stof tot nadenken, maar daar wou ik het in deze column helemaal niet over hebben!

Stof tot nadenken geeft ook de tweede toets van de breedplaten. Door het beschikbaar komen van het nieuwe stappenplan voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren in mei 2019, kan gestart worden met de eindbeoordeling. In het eerste stappenplan van 2017 lag de nadruk op breedplaten met gewichtsbesparende elementen. In het nieuwe stappenplan ligt de nadruk op breedplaten in algemene zin.

Aan de hand van het stappenplan van 2017 zijn in het gehele land honderden bouwwerken beoordeeld en ingedeeld in categorieën groen, blauw, oranje en rood. Voor de vloeren die beoordeeld zijn in de categorie blauw is aangegeven dat er vervolgonderzoek noodzakelijk was. Voor de vloeren die beoordeeld zijn in de categorieën oranje en rood is aangegeven dat er, naast noodzakelijk vervolgonderzoek, ook maatregelen genomen moesten worden. Voor veel projecten is besloten nader onderzoek af te wachten en maatregelen te nemen in het gebruik.

Het stappenplan 2017 is met de komst van het nieuwe stappenplan vervallen. In het nieuwe stappenplan wordt gevraagd nader onderzoek te doen naar het kritische vloerdetail over de aansluiting van de langsnaden van de breedplaat bij een positief vloermoment. Van het uitgevoerde kritische vloerdetail dient de rekenwaarde van de momentweerstand bepaald te worden en vergeleken te worden met het optredende moment. Bij een veiligheid van kleiner dan 1 zal de vloer versterkt moeten worden.

Op woensdag 18 september wordt het seminar Breedplaatvloeren gehouden. Onder leiding van vele deskundigen wordt gesproken over de rekenregels, het stappenplan, het toetsen en het versterken van breedplaatvloeren. De ervaringen van recent getoetste vloeren wordt meegenomen. Ik ben erg benieuwd waar de hertoetsingen toe gaan leiden. Het zal in ieder geval voldoende stof tot nadenken geven!

Paul Rijpstra,
Voorzitter VNconstructeurs

Deze column is op 18 september 2019 gepubliceerd in Cobouw.

Bekijk hier de column in Cobouw.

Deel deze pagina

Scroll naar boven