Constructieve veiligheid en bouwcontracten

Nieuws

| 23-11-2022

door redactie VNconstructeurs

Sinds jaar en dag worden naast de traditionele bouwcontracten, waarbij het bouwbedrijf het project alleen bouwt en de opdrachtgever aangeeft wat er moet worden gebouwd, allerlei geïntegreerde contractvormen toegepast. Deze contracten zijn de reden dat er een splitsing is geïntroduceerd tussen de ontwerpend constructeur en de coördinerend constructeur. Bij deze bouworganisatievorm doen zich een aantal vragen voor die van belang zijn voor het borgen van de constructieve veiligheid: wie is ontwerpverantwoordelijk, wie is de aanvrager van de omgevingsvergunning, welke typen constructeurs zijn actief en wat is de rolverdeling?

Lees het hele artikel gratis op Cementonline via deze link.

In het kort

  • In de woning- en utiliteitsbouw wordt meestal gewerkt met de bouwfasering conform de DNR-STB 2014, met fasen SO, VO, DO, TO, UO en UD.
  • Tijdens het bouwproces zijn vier typen constructeurs actief en daarnaast een engineering coördinator.
  • De coördinerend constructeur is als technisch regisseur in de TO- en UO-fase essentieel voor het borgen van de constructieve veiligheid.
  • Dit artikel beperkt zich tot de vier meest voorkomende contractvormen voor ontwerp en realisatie: Traditioneel, Bouwteam, Engineer & Build en Design & Build.
  • Bij Engineer & Build contracteert de opdrachtgever de ontwerpend constructeur en de opdrachtnemer de coördinerend constructeur.
  • Bij Engineer & Build kan de opdrachtnemer doorgaan met de ontwerpend constructeur als coördinerend constructeur, maar hij kan ook kiezen voor zijn eigen bureau of een ander uitwerkend bureau. Over de beste keuze zijn de meningen verdeeld.
  • Voor alle contractvormen kunnen een aantal belangrijke aanbevelingen worden geplaatst, overeenkomstig het programma Veiligheid in de Bouw.
  • Contractvormen hebben een minder grote invloed op de constructieve veiligheid dan sommigen denken. De taken zijn gelijk, alleen de verantwoordelijkheden liggen bij andere partijen.

Artikelenserie ‘Borgen constructieve veiligheid’

Het artikel Constructieve veiligheid en bouwcontracten door René Sterken, BAM Advies & Engineering, is het is het vierde artikel in de artikelenserie ‘Borgen constructieve veiligheid’ die Cement in samenwerking met VNconstructeurs in 2022 en 2023 publiceert. In de artikelenreeks wordt de manier belicht waarop procesverbeteringen moeten leiden tot meer constructieve veiligheid. De artikelen zijn online te raadplegen op www.cementonline.nl/serie-borgen-constructieve-veiligheid

AGENDA

wo 09 november 2022

Volledige webinarserie Duurzaam Ontwerpen

locatie: Online via MS-Teams

Van 16:00 tot 19:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

wo 01 februari 2023

Workshop Duurzaam Ontwerpen 1 februari 2023

locatie: Royal HaskoningDHV, Amersfoort

Van 16:00 tot 18:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

do 09 februari 2023

Rondetafelgesprek Digitalisering 9 februari 2023

Royal HaskoningDHV, Amersfoort

Van 16:00 tot 20:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

OVERIG NIEUWS

  • Reset