9e editie cursus Constructies van Metselwerk GECANCELLED

Stichting Stapelbouw en VNconstructeurs trekken gezamenlijk op: 9e editie cursus Constructies van Metselwerk. Helaas hebben we moeten besluiten de cursus voorlopig uit te stellen. NIEUWE DATA VOLGEN Z.S.M.

De cursus Constructies van Metselwerk is een succesvol initiatief, waaraan in de afgelopen jaren al vele constructeurs hebben deelgenomen. Nu fysieke bijeenkomsten weer steeds meer mogelijk lijken te worden, is daarom besloten de cursus voor de 9e keer op te starten. Op nader te bepalen data kunnen geïnteresseerden terecht in Utrecht om in in 2 middagen en avonden, alle relevante kennis op te doen. De cursus wordt door VNconstructeurs en Stichting Stapelbouw gezamenlijk georganiseerd.

Samenwerking VNconstructeurs en Stichting Stapelbouw

Stichting Stapelbouw is hét netwerk voor kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van steenconstructies voor toepassing in gevels en als draagconstructie. VNconstructeurs richt zich onder meer op het bevorderen van de vakinhoudelijke kennis van de constructeur. Beide partijen komen elkaar tegen in de NEN-commissie die de Europese en Nederlandse normen beheert op het gebied van steenconstructies (zoals Eurocode 6). Het is dan ook niet meer dan logisch dat het idee ontstond om gezamenlijk op te trekken bij deze nieuwe editie van de cursus. Voor beiden is samenwerking in de keten sowieso een belangrijke driver voor de organisatie en de activiteiten. De nieuwe strategie van VNconstructeurs wordt bijvoorbeeld gedragen door de 3 pijlers Veilig, Duurzaam en Samen. De focus van de stichting Stapelbouw ligt op de constructieve aspecten van steenconstructies, maar de uitdagingen op andere terreinen zijn talrijk. Duurzaamheid, klimaatbestendig en robuust bouwen zijn onderwerpen die aandacht vragen. Verbindingen genoeg voor een constructieve, duurzame samenwerking!

Cursusinformatie

De basis van de cursus Constructies van Metselwerk staat al een aantal jaren en wordt door de drie ervaren docenten uiteraard continu aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Eurocode 6 is de inhoudelijke drager van het geheel. De docenten zijn zowel vanuit de praktijk als vanuit de academische wereld al langere tijd actief:

Doelgroep van de cursus zijn zowel ontwerpers en constructeurs als bouwbedrijven, fabrikanten en toezichthouders, kortom iedereen die in zijn werk te maken krijgt met de Eurocode.

Uiteraard kunnen met de cursus KE/PE punten voor het Constructeursregister worden verdiend.

Zoals aangegeven gaan we uit van een fysiek gegeven cursus op locatie. Er is een minimum aantal van 20 deelnemers nodig om de cursus te starten. Het maximum aantal deelnemers zal mede afhangen van de dan geldende regels i.v.m. het COVID-19 virus. De voorinschrijving voor nieuwe data zal spoedig opnieuw worden opgestart.

Eurocode 6 – Europese voorschriften voor bouwen met metselwerk

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 werd Eurocode 6 Metselwerk, ook bekend als NEN-EN 1996, het nieuwe Europese voorschrift voor steenconstructies met metselwerk. Eurocode 6 geeft constructie-eisen en rekenregels voor ongewapend, gewapend en voorgespannen metselwerk.

De oude NEN norm voor gemetselde constructies, NEN 6790 – TGB Steenconstructies, werd reeds op 31 maart 2010 vrijwillig vervangen door de Eurocode 6. Door wijziging van het Bouwbesluit per 1-1-2012 zijn de Eurocodes ook publiekrechtelijk van toepassing geworden. Bij alle Eurocodes horen nationale bijlagen. De Eurocodes zijn nationaal alleen geldig met deze bijlagen.

Eurocode 6 wijkt op onderdelen af van de oude TGB-constructienormen en is bovendien uitgebreider.
De Eurocode 6 voor Gebouwen – Metselwerk (de NEN-EN 1996) bestaat uit meerdere normdelen inclusief nationale bijlagen:

  • voor algemene regels voor gewapend en ongewapend metselwerk (NEN-EN 1996-1-1);
  • voor beoordeling van het draagvermogen bij brand (NEN-EN 1996-1-2);
  • voor ontwerp en berekening, materiaalkeuze en uitvoering van metselwerk (NEN-EN 1996-2);
  • voor eenvoudige rekenregels bij ongewapend metselwerk (NEN-EN 1996-3).

In Nederland is een NPR 9096-1-1 ‘Steenconstructies – Eenvoudige ontwerpregels’ opgesteld die het eenvoudiger maakt om de bestaande Nederlandse wijze van het vervaardigen en construeren van metselwerk te laten aansluiten op de Europese normen voor metselwerk.

Deel deze pagina

Scroll naar boven