Data RTG’s over rekenregels voor beoordeling gebouwen met breedplaatvloeren definitief

Na eerder uitstel omdat aanvullend onderzoek nodig was, heeft het ministerie van BZK op 22 mei de definitieve rekenregels en een stappenplan gepubliceerd waarmee gebouwen met breedplaatvloeren beoordeeld kunnen worden op de eisen van het Bouwbesluit. VNconstructeurs organiseert in juni op 3 locaties Ronde Tafel Gesprekken met constructeurs van adviesbureaus en gemeenten om te informeren en kennis en ervaringen te delen.

LET OP: De bijeenkomst in Meppel van 12 juni is vervallen. Een nieuwe datum op een later tijdstip wordt overwogen.

Te beoordelen gebouwen
De nieuwe rekenregels en het stappenplan komen in plaats van het Informatiedocument en stappenplan uit 2017. Gebouweigenaren worden opgeroepen om gebouwen die aan de hand van dat stappenplan als risicovol (rood/oranje) zijn beoordeeld, nu snel definitief te beoordelen. Dit zijn gebouwen met breedplaatvloeren van niet opgeruwd zelfverdichtend beton, met significante positieve momenten over de langsnaden. De minister heeft alle gemeenten per brief gemeenten gevraagd erop toe zien dat de betreffende gebouweigenaren dit snel doen.

Uit het onderzoek is gebleken is dat ook bij breedplaten van traditioneel beton en/of met een ruw oppervlak sprake kan zijn van onvoldoende weerstand tegen bezwijken bij het kritische vloerdetail. Verder is deze weerstand afhankelijk van de in het aansluitvlak aanwezige verticale wapening (tralieligger). Deze gebouwen werden in het stappenplan uit 2017 gecategoriseerd als ‘blauw’: nader onderzoek afwachten. Deze  gebouwen zullen nu definitief moeten worden beoordeeld om zeker te stellen dat deze voldoen aan het veiligheidsniveau in het Bouwbesluit.

NB: rekenregels en andere documenten zijn te downloaden onderaan dit bericht.

Geen acuut onveilige situaties
De minister geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn voor direct onveilige situaties. Het Bouwbesluit kent veiligheidsmarges en er zijn tot nu toe geen andere gebouwen met breedplaatvloeren gevonden waarbij sprake is geweest van lokaal bezwijken of grote constructieve problemen. De controles zijn nodig om zeker te stellen dat het gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Ronde Tafel Gesprekken
Bij de beoordeling van deze gebouwen is de inzet van constructeurs opnieuw noodzakelijk. Ter voorbereiding daarop organiseert VNconstructeurs organiseert in juni op 3 locaties Ronde Tafel Gesprekken, gericht op constructeurs van adviesbureaus en gemeenten. Deze gesprekken zijn bedoeld om de beroepsgroep te informeren, maar vooral ook met elkaar in contact te brengen om kennis en ervaringen op te halen en te delen.

In de Ronde Tafel Gesprekken zal het onderzoek, waarop de rekenregels gebaseerd zijn,  worden toegelicht en zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de rekenregels zelf en het stappenplan. Uiteraard is er alle ruimte voor de inbreng van eigen ervaringen, en voor vragen en dialoog.

Meer informatie en direct inschrijven voor de Ronde Tafel Gesprekken kan via deze link.

Achtergronden bij het onderzoek
De rekenregels zijn gebaseerd op een analyse van uitgevoerd experimenteel onderzoek en andere beschikbare proefresultaten uit buitenlandse wetenschappelijke literatuur. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Hageman, in samenwerking met TNO. Bureau Horvat heeft een adviserende rol vervuld bij het opstellen van de rekenregels. VNconstructeurs maakt deel uit van de klankbordgroep die als begeleidingscommissie voor het onderzoek heeft gefunctioneerd. Daarin zijn ook de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Bouwend Nederland, Betonhuis, TU Delft en het Rijksvastgoedbedrijf vertegenwoordigd.

De rekenregels spitsen zich toe op het vloerdetail: de aansluiting ter plaatse van de naden tussen de afzonderlijke breedplaten.

Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat – naast de eerder in oranje of rood gecategoriseerde vloeren – ook bij de toepassing van breedplaten van traditioneel beton en/of met een ruw oppervlak sprake kan zijn van onvoldoende weerstand tegen bezwijken bij het kritische vloerdetail. Verder is gebleken dat deze weerstand ook afhankelijk is van de in dit aansluitvlak aanwezige verticale wapening (tralieligger).

Onderzoeksplicht
Vanwege de te verwachten grote opgave voor het uitvoeren van de beoordelingen wordt in het onderzoeksrapport geadviseerd de beoordelingen gefaseerd uit te voeren en daarbij aan te sluiten bij de gevolgklassen uit NEN 8700. De minister neemt dit advies over.

Om de beoordeling van deze gebouwen te bespoedigen, wordt een onderzoeksplicht voor gebouweigenaren uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit. Dat gebeurt in afstemming met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. In eerste instantie gaat het om gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Deze gebouwen zullen vóór 1 januari 2021 moeten zijn beoordeeld. Daarna volgen andere gebouwen. Uiteindelijk zullen alle gebouwen met breedplaatvloeren  moeten voldoen aan het Bouwbesluit.

Nieuwbouw
De rekenregels zijn niet bestemd voor het ontwerp van nieuwe gebouwen, daarvoor wordt door de NEN-TGB commissie Betonconstructies op dit moment gewerkt aan nieuwe richtlijnen.

Relevante documenten:

Meer informatie en direct inschrijven voor de Ronde Tafel Gesprekken kan via deze link. LET OP: de bijeenkomst van 5 juni in Amsterdam is vervallen!

Deel deze pagina

Scroll naar boven