De kracht van de constructeur – Constructeursdag 2018

Op 14 juni was weer de jaarlijkse Constructeursdag, het kennis- en netwerkevenement voor en door constructeurs. Dit jaar gehouden op een inspirerende locatie, het volledig circulaire gebouw Circl op de Zuidas in Amsterdam. Met een aantal vertrouwde, maar ook een aantal nieuwe elementen. ‘De kracht van de constructeur’ was het centrale thema van de dag, die werd begeleid door Meindert Schut van BNR Nieuwsradio.

De dag begon met de Masterclass voor jonge constructeurs, georganiseerd door YouCon. Pim Peters (foto) van ons lidbedrijf IMd, begeleidde deze Masterclass, die geheel in het teken stond van duurzaamheid. Al gauw bleek dat nog slechts een enkeling van de aanwezigen wel eens een MPG-berekening had gemaakt (Milieuprestatie Gebouwen). Na een korte uitleg gingen de deelnemers aan de slag met een concrete case   . Aan de hand van  de bevlogen begeleiding van Pim, die onder andere vanwege zijn inzet op duurzaamheid de Constructeur van het Jaar 2017 is, werd al gauw duidelijk dat het onderwerp de komende jaren meer en meer het werk van de constructeur gaat bepalen. Of zoals Peters het verwoordde: “de evolutie van de constructeur is pas net begonnen.

Bij de plenaire opening testte de dagvoorzitter de ruim 120 aanwezige constructeurs direct op hun kennis van de eigen sector. Via de mobiele telefoon konden zij onder andere schatten hoeveel constructeurs en eigenlijk in Nederland actief zijn, wat het gemiddelde uurtarief in de sector is en hoeveel constructieve schades er jaarlijks worden geconstateerd.

Niina Pussinen van Circl ging daarna uitgebreid in op de filosofie en bouw van Circl. Voor constructeurs wellicht nog minder bekende begrippen als ‘urban mining’ kwamen voorbij en lieten de aanwezigen in ieder geval nadenken over de constructieve consequenties van het hergebruik van bouwdelen. Vervolgens was het woord aan Marcus Walder van Stahlbau Picher die toelichtte wat de uitdagingen zijn om een staalconstructie te bouwen op Zügspitze, de hoogste top van Duitsland, deels onder behoorlijk winterse omstandigheden.

Ook in het programma met parallelsessies waren interessante lezingen en discussies te volgen. Zo gingen Jeroen Coenders van White Lioness en Michiel Visscher van ons lidbedrijf RHDHV in op de mogelijkheden en praktische toepassingen van digitalisering voor de constructeur. Coenders gebruikte daarbij de metafoor ‘Constructeur 4.0’ naar analogie van de ontwikkelingen in de maakindustrie. Met zijn oproep ‘zorg dat je als constructeur geen commodity wordt’ ondersteunde hij de stelling van Pim Peters tijdens de Masterclass over de evolutie van de constructeur. Ook voor wie de interesse ligt bij materialen en projecten waren er de nodige lezingen te volgen.

In het derde blok van de dag was de focus meer extern gericht. Na de beëidiging van de nieuwe registerconstructeurs en registertoetsers, op geheel eigen wijze gepresenteerd door Sander den Blanken, was het tijd voor het eerste Constructeursdebat, met Wico Ankersmit (Vereniging BWT), Marc Unger (voorzitter Constructeursregister), Pim Peters (IMd, Constructeur van het jaar 2017) en Erik Middelkoop (RHDHV).

Meindert Schut legde onder andere de stelling aan de zaal voor dat er een onafhankelijke autoriteit bouwveiligheid nodig is omdat constructeurs er onvoldoende in slagen de constructieve veiligheid te borgen. Niet alleen de aanwezigen stemden hier verdeeld  maar ook de debatdeelnemers waren het hier niet over eens. Marc Unger bleek een uitgesproken voorstander van zo’n publieke autoriteit maar Ankersmit stelde: ‘de constructeur is DE autoriteit voor de constructieve veiligheid. Hij werd hierin ondersteund door Pim Peters die stelde dat de constructeur de hand in eigen boezem moet steken en zijn rol dient te pakken. Erik Middelkoop wees onder andere op de zojuist beëdigde Registerconstructeurs en pleitte voor een verplichte inzet op bepaalde projecten. Meindert Schut legde de vinger op de zere plek: goede ideeën maar er gebeurt niet genoeg! Hoe gaan we het regelen? Verschillende constructieve gedachten kwamen vervolgens aan de orde. Eén rode draad was wel te herkennen: de opdrachtgever heeft een belangrijke initiërende rol, maar vullen die lang niet altijd in. Echter, in plaats van naar de ander te wijzen, pleitte Marc Unger ervoor om zelf de regie te nemen en de dialoog met de opdrachtgever veel steviger aan te gaan.
Een terechte oproep die goed past binnen het beleid en de activiteiten van VNconstructeurs. Wij pakken die handschoen graag op. Over de invloed van digitalisering en duurzaamheid op het vak en de rol van de constructeur was meer eenduidigheid. Belangrijke ontwikkelingen waar de constructeur niet omheen kan. Tegelijkertijd maken ze het vak leuker en bieden enorme kansen de toegevoegde waarde van de constructeur te versterken.

Het slotstuk van de Constructeursdag was traditioneel de verkiezing van de Constructeur van het Jaar. Juryvoorzitter Jack Amesz bekroonde Roy Crielaard tot “Talent van het Jaar” en Hubert Kuijpers tot Constructeur van het Jaar. In zijn toelichting onderschreef hij de beweging naar een meer extern gerichte insteek van de prijs. ‘Het maatschappelijk belang van het werk van de constructeur is groot en verdient ook zichtbaarheid buiten de zaal. Positief nieuws is ook nieuws’ zo zei hij tegen dagvoorzitter Meindert Schut. Amesz sloot af met de constatering dat succesvolle projecten vooral tot stand komen door de kracht van gecombineerde perspectieven. Constructeurs die daar echt de regie op kunnen nemen, leveren een doorslaggevende toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. Lees hier het volledige artikel over de winnaars.

Deel deze pagina

Scroll naar boven