Economische ontwikkeling, circulariteit gespreksonderwerpen bij eerste succesvolle DGA-bijeenkomsten

VNConstructeurs hield in februari haar eerste directeuren en grootaandeelhouders (DGA) bijeenkomsten. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen zoals de impact van de coronacrisis. Na deze succesvolle bijeenkomsten worden deze vaker georganiseerd.

De DGA-bijeenkomsten zijn gericht op het versterken van het onderlinge ledencontact binnen VNConstructeurs, maar ook tussen de vereniging en de leden. De sessies zijn  bedoeld voor directeuren van grotere èn kleinere bureaus.

De bijeenkomsten vinden online plaats, in kleine groepjes (6-7 personen en duren maximaal anderhalf uur). Een spreker leidt in over een actueel onderwerp voor 25 minuten en vervolgens gaan de deelnemers met elkaar hierover in gesprek over dit thema, maar ook over andere onderwerpen die langs komen. Deze eerste sessie was Jan van der Doelen, sector bankier van ING, de spreker. Hij sprak over de economische ontwikkeling binnen de bouwsector en een aantal actuele trends.

Deelnemers bespraken aan de hand van de presentatie de invloed van industrialisering en digitalisering op de rol en marktpositie van de constructeur en de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit. Natuurlijk kwam ook corona langs als onderwerp. Hoewel de impact van de Corona-crisis bij de meeste deelnemers beperkt is gebleven en een van de deelnemers zelfs aangaf een van de beste jaren te hebben gehad, zijn de vooruitzichten voor de nabije toekomst nog deels ongewis. Er is wel vertrouwen in de sector, mede door de grote bouwopgave.

Niet alle thema’s zijn uitgebreid besproken. Wel zijn er uit de sessies een aantal onderwerpen gekomen om de komende tijd binnen de vereniging verder op te pakken. Denk hierbij aan constructieve veiligheid, de nieuwe rol van de coördinerend constructeur, maar ook de kansen en bedreigingen van de Wet Kwaliteitsborging en het verwachte (verdere) tekort aan gekwalificeerde medewerkers.

Heeft u ook interesse in deelname aan een DGA-sessie, of heeft u een thema waarover u graag met collega’s in gesprek wilt? Schrijf je hieronder in!

Deel deze pagina

Scroll naar boven