Een norm zonder achtergrondinfo is geen goede norm

door Johan Galjaard

Op 30 november organiseerde VNconstructeurs samen met NEN een geslaagd rondetafelgesprek over Dwarskracht. Waar deelnemers bijzonder kritisch waren over de Eurocode vanwege de complexiteit, ontstond veel meer begrip en inzicht over de noodzaak daarvan na het geven van meer achtergrondinformatie. En dat is precies de reden dat VNc zo actief wil bijdragen aan het normalisatieproces; als we als branche een goede norm willen, dan moeten we ons daar ook actief voor inzetten!

Ronde tafel gesprek dwarskracht, een impressie van een geslaagde avond.
Met circa 20 deelnemers zijn verschillende aspecten rond het thema dwarskracht en de normen besproken.
De avond begon met een buitengewoon interessante presentatie van dhr. Dr.ir. Y. Yang. Dhr. Yang vertegenwoordigd Nederland in Taskgroup 4 Shear’, punching, torsion’ van de CEN commissie TC250 SC2 WG1. Deze commissie bereidt een deel van de nieuwe versie van de Eurocode 2020 voor.

Om een goed inzicht in de problematiek te verkrijgen werd eerst uitgebreid stil gestaan bij de evolutie vanaf 1906 van de diverse dwarskrachtmodellen en de kenmerkende problemen die de onderzoekers hierbij tegenkwamen, tot en met de beproeving van een 4 meter hoge betonbalk op dwarskracht.

Emil Mörsch ontwikkelde in 1906 al het vakwerkmodel, Kani kwam in 1964 met het ‘tand’ model. Walraven in 1980 en Fenwick & Paulay in 1987 hebben veel onderzoek verricht naar het gunstige effect van Aggregate interlock op de dwarskrachtcapaciteit. De toepassing van de breukmechanica door ondermeer Hordijk is doorontwikkeling van het dwarskrachtmodel.

Het feit dat balken gewapend met gladde wapening wellicht een hogere dwarskrachtcapaciteit hebben dan geribde wapening en dat de full-scale dwarskrachtproef op een 4 meter hoge balk in Toronto bezwijkt op slechts de helft van de in de Eurocode toegestane waarde baarde opzien onder de meeste aanwezigen.

De overwegingen en de empirische achtergrond die een rol gespeeld hebben in de formulering van de huidige Eurocode zijn aan bod gekomen. Ook het feit dat het betonaandeel niet bij het wapeningsaandeel gesommeerd mag worden, zoals in de VBC wel was toegestaan, werd uitgelegd vanuit het plasticiteitsmodel.

Aan het einde van de presentatie gaf de heer Yang inzicht in de ontwikkelingen van de discussies die op dit moment in de CEN taskgroup worden gevoerd.

Daarna gaf de heer. Ir. M.L. Lurvink namens NEN een presentatie over de herziening van de Eurocode in 2020. Hij lichtte de opzet van het normalisatie systeem in Nederland en in Europa toe en gaf aan hoe wij daar als constructeurs een bijdrage aan kunnen leveren. De voordelen die actieve deelname aan een normcommissie biedt zijn benoemd. Vanuit de NEN volgt een oproep om actief deel te nemen aan het normalisatieproces.

Aan het einde van de avond volgde een korte discussie. Duidelijk werd dat er breed behoefte is aan achtergrondinformatie bij de verschillende normartikelen. Juist bij constructies die enigszins afwijken van de normsituatie is dit inzicht nodig om als praktiserend constructeur te kunnen bepalen of een normartikel nog toepasbaar is of niet.

De stelling: ‘Een norm zonder goede achtergrondinformatie is geen goede norm’ werd breed ondersteund.

De oproep van NEN om actief bij te dragen aan de normontwikkeling wordt, juist vanuit deze stelling, ondersteund door VNconstructeurs. Immers, als we als branche een goede norm willen, dan zal de branche hierin ook actief moeten deelnemen!

Ook meer betrokken zijn bij de totstandkoming van nieuwe normen?
Geef u op door een korte mail met uw contactgegevens en expertise of interesse te zenden aan Vakmanschap@VNconstructeurs.

Samen maken we normen!

Deel deze pagina

Scroll naar boven