Enkele CUR-aanbevelingen vervallen

CROW beheert sinds enige tijd de CUR-Aanbevelingen. Op advies van onder andere de NEN normcommissie TGB Betonconstructies en NEN normcommissie Betontechnologie is een aantal CUR-Aanbevelingen met ingang van 1 september 2019 ingetrokken. Dat kan zijn omdat de kennis achterhaald is of in andere documenten is opgenomen (zie in dat geval de opmerking achter de Aanbeveling).

CROW adviseert om deze aanbevelingen niet meer van toepassing te verklaren in bestekken, contracten, vraagspecificaties of aanbestedingen. Constructeurs die verwijzing naar deze aanbeveling in de praktijk tegenkomen, wordt geadviseerd hun opdrachtgevers hierover te informeren.

De ingetrokken aanbevelingen zullen ook niet meer verkrijgbaar zijn via de gebruikelijke verkoopkanalen.

Het gaat om de volgende CUR-Aanbevelingen:

5          Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton

8          Duurzaamheid van betonnen poeren in tuinbouwkassen

16        Onderzoek aan betonconstructies – Onderzoek naar eigenschappen met betrekking tot de duurzaamheid (inhoud is opgenomen in EN 504)

19        Vlamstralen van beton

25        Korte Ankers in Beton, 3e herziene uitgave (is vervangen door NEN-EN 1992-4)

29        Met epoxy bekleed betonstaal

39        Beton met grove lichte toeslagmaterialen (opgenomen in EN 1992-1-1)

57        Betonnen vloeroppervlakken voor ammoniakemissiearme rundveestallen

86        Bollenplaatvloeren

98        Ternair Slakcement voor constructief beton en mortel

104      Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde liggers

Deel deze pagina

Scroll naar boven