Enkele CUR-aanbevelingen vervallen

Nieuws

| 18-11-2019

door redactie VNconstructeurs

CROW beheert sinds enige tijd de CUR-Aanbevelingen. Op advies van onder andere de NEN normcommissie TGB Betonconstructies en NEN normcommissie Betontechnologie is een aantal CUR-Aanbevelingen met ingang van 1 september 2019 ingetrokken. Dat kan zijn omdat de kennis achterhaald is of in andere documenten is opgenomen (zie in dat geval de opmerking achter de Aanbeveling).

CROW adviseert om deze aanbevelingen niet meer van toepassing te verklaren in bestekken, contracten, vraagspecificaties of aanbestedingen. Constructeurs die verwijzing naar deze aanbeveling in de praktijk tegenkomen, wordt geadviseerd hun opdrachtgevers hierover te informeren.

De ingetrokken aanbevelingen zullen ook niet meer verkrijgbaar zijn via de gebruikelijke verkoopkanalen.

Het gaat om de volgende CUR-Aanbevelingen:

5          Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton

8          Duurzaamheid van betonnen poeren in tuinbouwkassen

16        Onderzoek aan betonconstructies – Onderzoek naar eigenschappen met betrekking tot de duurzaamheid (inhoud is opgenomen in EN 504)

19        Vlamstralen van beton

25        Korte Ankers in Beton, 3e herziene uitgave (is vervangen door NEN-EN 1992-4)

29        Met epoxy bekleed betonstaal

39        Beton met grove lichte toeslagmaterialen (opgenomen in EN 1992-1-1)

57        Betonnen vloeroppervlakken voor ammoniakemissiearme rundveestallen

86        Bollenplaatvloeren

98        Ternair Slakcement voor constructief beton en mortel

104      Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde liggers

AGENDA

di 01 december 2020

Workshops Statica 6.0

locatie: webinar

Van 08:50 tot 12:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

do 03 december 2020

Workshop professionele tegenspraak

locatie: Online via MS-Teams

Van 08:50 tot 12:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

do 22 april 2021

Dag van de Constructeur 2021

De Utrechtse Stadsvrijheid te Utrecht

Van 09:30 tot 18:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

OVERIG NIEUWS

  • Reset