Essentiële oplossingen duurzaamheid

Begin mei was het langverwachte vervolg op het college Constructief over Duurzaamheid, de 2.0-versie, waarin de nieuwste duurzame ontwikkelingen bij zowel beton- als staalconstructies.

Stappen naar essentiële duurzame oplossingen voor meer dan de komende 100 jaar vanuit verschillende kanten bekeken. Een avond vol interessante en bijzondere lezingen door vooraanstaande vakgenoten met veel interactie.

De kennis en inzichten rondom duurzaamheid in het algemeen en met betrekking tot constructies in het bijzonder, is volop in ontwikkeling. De klimaatverandering is daarbinnen het meest actuele onderwerp, waarvan de realiteit nauwelijks nog in twijfel getrokken kan worden. Het is nodig te zoeken naar oplossingen die niet alleen voor de komende 100 jaar werken, maar ook voor 1.000 of zelfs 10.000 jaar. Dit vraagt een enorme ontwikkeling, een transitie, waarvan het hoe en wat nog niet uitgekristalliseerd is. Daar kunnen we echter niet op wachten, het is nodig om nu al aan die transitie te werken, waarbij het belangrijker is bij te dragen aan de ontwikkeling in de juiste richting op lange termijn, dan dat we ons laten tegenhouden door tegenwerpingen op korte termijn.

In 2013 heeft de commissie vakmanschap een reader samengesteld met daarin een onafhankelijk overzicht van de milieuaspecten van de verschillende materialen die een constructeur toepast. Daarnaast gaf de reader aanwijzingen voor het verlagen van de milieu-impact van constructies. In april 2014 hebben we het bijbehorende college Constructief over Duurzaamheid georganiseerd. Het college Constructief over Duurzaamheid 2.0 op 9 mei gaf een overzicht van de ontwikkelingen sindsdien.

Jan Pieter den Hollander van Bouwen met Staal gaf aan hoe we de door het Bouwbesluit vereiste Milieuprestatie Berekening Gebouwen (MPG) kunnen uitvoeren en welke waarden met die berekening haalbaar zijn. Daarnaast legde hij uit hoe het gebruik van hoge sterkte staal de milieubelasting kan verlagen én tot economischer gebouwen kan leiden.

Ronald Wenting van ABT liet aan de hand van praktijkvoorbeeld Stadscampus Saxion Enschede zien hoe een enorme besparing van CO2 uitstoot gerealiseerd kan worden, vanuit inhoudelijke kennis van zaken, maar ook door het creëren van enthousiasme bij de uitvoering bij betrokken partijen.

Màrie van der Poel van VOBN en Peter de Vries van ENCI behandelden de ontwerptool ‘De Groene Kuub’ en de mogelijkheden om cement zónder de meest milieubelastende component klinker te vervaardigen.

De uitsmijter van de avond was Alef Schipper van SmartCrusher, die liet zien hoe grind, zand en óók cement teruggewonnen kan worden uit betonpuin, met een eenvoudige betonbreker met een laag energiegebruik.

De aanwezigen waren enthousiast over de inhoud en actualiteit van de lezingen. Eén van de aanwezigen gaf aan al uit te zien naar het college duurzaamheid volgend jaar, hetgeen de commissie vakmanschap heeft opgevat als een aansporing om vaker dit soort actuele en vooral inhoudelijk relevante en toepasbare colleges te organiseren.

Deel deze pagina

Scroll naar boven