Avondbijeenkomst Constructieve Veiligheid

Voor leden en niet-leden van VNconstructeurs

Kosten:

Leden VNc + COBc: € 95,- ex BTW
Niet-leden VNc: € 125,- excl. BTW

 Inclusief netwerkborrel en diner.

Deelname levert 1 KE/PE punten voor het Constructeursregister.

De instorting van de parkeergarage in Eindhoven en het daarop volgende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben ertoe geleid dat het thema Constructieve Veiligheid weer volop in de belangstelling staat. De aanbevelingen van de OVV zijn er vooral op gericht de processen rond de borging van constructieve veiligheid te versterken. Reden voor de commissie Bouwproces om hierover op 22 mei 2019 een avondbijeenkomst te organiseren. We nodigen hiervoor graag alle partijen in de bouwkolom uit om samen verder te komen.

De activiteiten van de commissie Bouwproces van VNconstructeurs zijn er op gericht om de samenwerking met opdrachtgevers, aannemers en andere bij de bouw betrokken partijen te verbeteren met als doel een beter geborgd, efficiënter bouwproces, dat leidt tot met zekerheid veilige bouwwerken.

Twee onderwerpen uit de rapportage van de OVV komen tijdens de Avondbijeenkomst in ieder geval uitgebreid aan de orde:

  • De regie over de veiligheid in het gehele bouwproces van initiatief tot en met oplevering; en de rol van de (hoofd)constructeur daarbij
  • Het organiseren van professionele tegenspraak, zodat (constructieve) veiligheidsrisico’s gedurende het gehele proces worden geïnventariseerd en waar nodig beheersmaatregelen worden genomen.

Erwin Medendorp, onderzoeksmanager van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, zal de bijeenkomst openen met een toelichting op het rapport van de OVV en de aanbevelingen aan de constructeurs en andere betrokken partijen. Daarna gaan we aan de hand van enkele presentaties in op de vraag: wat is er nodig om tot structurele verbetering te komen. We benaderen dit zowel vanuit de organisatorische kant als vanuit de persoonlijke kant.

De bijeenkomst vindt plaats in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein en sluit aan op de Dag van de Constructeur, die op dezelfde dag wordt georganiseerd. We starten dan ook met een netwerkborrrel waarbij we aansluiten bij de gasten van de Dag van de Constructeur, gevolgd door een walking dinner. Het verdere voorlopige programma vindt u hieronder:

Programma:
Vanaf 17.30 ontvangst met netwerkborrel
18.30 walking dinner

19.00 Bouwen aan Constructieve Veiligheid (Erwin Medendorp – Onderzoeksraad voor Veiligheid)
licht de visie van de OVV op de problematiek toe, en zal specifiek aandacht geven aan de rol van de constructeur

20.00 Organiseren van constructieve veiligheid (André Ubink – Ubink Rijs Advocaten)
belicht de juridische verantwoordelijkheden van partijen in de bouwketen en gaat onder andere in op het organiseren van professionele tegenspraak

20.30 Wat kunnen wij leren van de prüfingenieur? (Marko Slich – Büro Güldenpfennig)
is Prüfingenieur en gaat in op de vraag hoe de borging van constructieve veiligheid in Duitsland is geregeld en hoe hij als prüfingenieur professionele tegenspraak levert en wat daarvoor nodig is.

21.00 Plenaire discussie
21.30 Afsluiting

Wilt je ook aan de voorafgaande Dag van de Constructeur deelnemen? Klik dan hier voor inschrijven met aantrekkelijke kortingen.

Wanneer?
Datum: 22 mei 2019

Tijd: 17.30 tot 21.30 uur

Voor wie?

Kosten?
95

Locatie?
NBC congrescentrum te Nieuwegein

Constructeursregister
Deelname levert 1 KE/PE punt(en) op

Deel deze pagina

Scroll naar boven