Cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de praktijk

Cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de praktijk

Bestaat uit: 3 webinars en een intervisiesessie op locatie.

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid. In drie online lesmodules laten we zien hoe die in een multidisciplinaire aanpak geborgd kan worden. Afgesloten wordt met een live intervisiebijeenkomst waarin aan de hand van eigen voorbeelden good practices en leerervaringen worden gedeeld. De cursus is een gezamenlijk initiatief van Betonvereniging, Bouwen met Staal, KPCV en VNconstructeurs.

Doelgroep

Personen die in een multidisciplinair verband samenwerken bij het ontwerp, uitvoering en beheer van constructies. Daarbij valt te denken aan: opdrachtgevers, planontwikkelaars, projectleiders, ontwerpers, constructeurs, uitvoerders, toeleveranciers etc.

Inleiding

Incidenten, de één recenter dan de ander, laten zien dat het borgen van de constructieve veiligheid nog steeds een punt van aandacht is. Het OVV-rapport “Bouwen aan constructieve veiligheid naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport markeert een keerpunt. Vier partijen worden direct aangesproken om tot verbeteringen te komen. Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, Koninklijke NLIngenieurs, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en VNconstructeurs, hebben gezamenlijk het voortouw genomen om antwoord te geven op de aanbevelingen van de OVV door middel van het Programma Veiligheid in de Bouw.
Het is van groot belang alle partijen in de bouw aan de goed geïnformeerd aan de slag gaan om de constructieve veiligheid in de praktijk te borgen.

Ketenaanpak

Constructieve Veiligheid vraagt om een integrale benadering. Alle betrokken partijen -vanaf de initiatieffase tot en met de gebruiksfase- moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en hun invloed. Nog te vaak wordt geleund op het feit dat de ontwerper dan wel constructeur van het project er wel voor zorgt dat de constructieve veiligheid geregeld wordt. In deze cursus wordt uitgelegd hoe samenwerken noodzakelijk is voor een goed resultaat leidt en aan welke rollen en verantwoordelijkheden de verschillende partijen inhoud moeten geven.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit drie webinars van elk maximaal 2.5 uur en een afsluitende intervisiebijeenkomst van een halve dag voor praktijkcases en discussie.

Aspecten

Het borgen van de constructieve veiligheid is een verantwoordelijkheid van de gehele keten; van initiatiefnemer/opdrachtgever via ontwerpers tot uitvoerenden en gebruikers en beheerders; niemand uitgezonderd. Constructeurs spelen een zeer belangrijke rol, maar zij kunnen het niet op hun eigen houtje alleen regelen. Alle partijen dienen op een verantwoorde wijze hun rol te spelen. Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid!
De cursus is niet alleen van belang nieuw te realiseren bouwwerken gaat. Het herbestemmen, optoppen of renoveren van bestaande constructies wordt steeds belangrijker. Ook daarbij is de borging van constructieve veiligheid een noodzaak.
In de lesmodules gaan we in op drie sterk samenhangende aspecten.
In de afsluitende intervisiebijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over praktijksituaties.

 • Module A: Het Proces, Rollen en Verantwoordelijkheden.
  Het eerste aspect is het proces om de constructieve veiligheid te borgen. In elke fase van een project zijn risico’s te onderkennen. Die kunnen we afdekken met borgingsacties. Om die borgingsacties goed te beleggen, moeten afspraken worden gemaakt over de rol die iemand krijgt toebedeeld en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. We leggen uit hoe dat in de praktijk moet worden geregeld en welke hulpmiddelen ons daarbij ter beschikking staan.
 • Module B: Competenties van de medewerkers.
  In de gehele keten bij de totstandkoming van een project is het uitgangspunt dat de betrokkenen over voldoende kennis beschikken om hun rol en verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Zowel wat vakinhoud als gedrag betreft. Voor constructeurs en ontwerpers is dat goed geregeld middels het Constructeursregister. Voor andere rollen is er geen systeem, maar kennis en ervaring kunnen wel getoetst worden. We gaan in op de hulpmiddelen en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan.
 • Module C: De Veiligheidscultuur in bedrijven en de sector
  Het derde aspect is de manier waarop binnen organisaties wordt samengewerkt; de bedrijfscultuur. Deze is sterk voorwaardenscheppend om open en transparant te werken. De oude wijsheid “Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt” kan worden ondervangen als medewerkers elkaar helpen, senioren kunnen meekijken met jongeren, er geen zwijgcultuur heerst, etc. In de branche is inmiddels de Veiligheidsladder geïntroduceerd; bepaalde opdrachtgevers zetten dit instrument in criterium bij aanbestedingen. De Veiligheidsladder wordt toegelicht. Daarnaast laten we zien op welke wijze individuele bedrijven invulling geven aan het organiseren en stimuleren van veilig gedrag.‌
 • Module D
  Afgesloten door een intervisie bijeenkomst waarin door de deelnemers aangedragen praktijkcases behandeld kunnen worden.

Details over programma en sprekers, zie hieronder.

Online dinsdag 5 maart 09.00 – 11.30 uur
Module A: Het Proces: Hoe maken we alle ketenpartners bewust van hun verantwoordelijkheid

 • 9.00-9.05 Introductie
  Dick Stoelhorst – voorzitter KPCV
 • 9.05-9.30 Proces 25 minuten
  Dik Spekkink – Contentmanager KPCV
  • Constructieve veiligheid Ketenverantwoordelijkheid, KPCV toegelicht
  • Achtergrond
  • Fasen, risico’s en borgingsacties
  • Tools
 • 9.30-10.15 De Praktijk 45 minuten
  Gerard Steenhuis – Senior projectmanager Aveco de Bondt
  René Sterken – Hoofd Cluster Ontwerp & Engineering | BAM Advies & Engineering
 • 10.15-11.00 Het Proces is Under Construction Ontwikkelingen 45 minuten
  De belangrijkste resultaten van het programma Constructieve Veiligheid, in antwoord op de aanbevelingen van de OVV, worden gedeeld en toegelicht.
  • Regie op veiligheid
   Henk van Vulpen -expert Vastgoed en Infrastructuur Rijksvastgoedbedrijf
  • Rol Coördinerend Constructeur nieuwe stijl
   Rudi Roijakkers – senior Adviseur Lüiing BV
 • 11.00-11.30 Discussie

Online donderdag 7 maart 09.00 – 11.00 uur
Module B: Competenties: Capabele medewerkers zijn de ruggengraat.

 • 9.00-9.05 Introductie
  Dick Stoelhorst – voorzitter KPCV
 • 9.05-9.30 Competenties
  • Techniek 25 minuten
   Het Constructeursregister
   Maurice Hermens – Leading Professional Structural Engineering Royal HaskoningDHV
   Vakinhoud is de drager van de bijdrage van medewerkers en die moet getoetst kunnen worden.
  • Gedrag 25 minuten
   Johan Bolhuis –  Senior Design Manager ALSEEN RO CEng
   In de totstandkoming van projecten moeten de medewerkers naast vakinhoud ook over voldoende proceskennis beschikken en hun rol opeisen. Daarvoor is het nodig dat zij professionele tegenspraak kunnen en willen leveren.
 • 9.30-10.30 De Praktijk 60 minuten
  Jurgen Hielema – senior consultant structural safety at Rijksvastgoedbedrijf
  Willem van Dijk – Director Building Technology Heijmans
 • 10.30-11.00 Discussie

Online dinsdag 12 maart 09.00 – 11.00 uur
Module C: Veiligheidscultuur: Cultuur binnen bedrijven, sleutel tot succes

 • Introductie
  9.00-9.05 Dick Stoelhorst – voorzitter KPCV
 • 9.05-10.00 De veiligheidscultuur in de Praktijk 60 minuten
  • Sociale Veiligheid
   Anton van der Sanden – Business Line Director Mobility & Infrastructure RoyalHaskoningDHV
  • Ahnne Coolen – Compliance Officer Nederland, BAM Nederland
 • 10.00-10.20 De veiligheidsladder 20 minuten
  • Kaat van der Haar – Consultant NEN
 • 10.20-10.50 De Bedrijfscultuur Cruciaal voor Veilig Werken 30 minuten
  • Narges Naffash – Programma manager Veiligheid ProRail
 • 10.50-11.10 Discussie
 • 11.10-11.30 Uitleg praktijksessie 9 april

Fysiek dinsdag 9 april 10:00-13.00
Module D: Intervisie bijeenkomst

 • Introductie
  Dick Stoelhorst, – voorzitter KPCV
 • En nu de Praktijk: Cases
  Tijdens deze fysieke intervisiebijeenkomst worden de deelnemers gevraagd vanuit hun dagelijkse praktijk ervaringen te delen. Dat zal eerst in kleine deelgroepen plaatsvinden en later in een gemeenschappelijke bijeenkomst. De gang van zaken wordt aan het begin van de bijeenkomst nader toegelicht.
 • Discussie
  Over de resultaten en de bevindingen van de deelnemers wordt ter afsluiting gediscussieerd.
 • De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch, tussen 12.30 en 13.30 uur

Dank voor je interesse in ons evenement.

Vul hieronder het gewenste aantal tickets in en maak je bestelling definitief door op de knop ‘Bestel tickets’ te klikken. Je kunt daarna per deelnemer contactgegevens invullen zodat we naar iedereen zijn of haar individuele ticket kunnen sturen.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar
Wanneer?
Datum: 5, 7, 12 maart en 9 april 2024

Tijd: 5, 7, 12 maart 9:00-11.30 / 9 april 10:00-13:00 uur

Voor wie?
Voor leden en niet-leden

Kosten?
€425,- ex. BTW

Locatie?
Locatie 9 april:
HaskoningDHV Amersfoort
Laan 1914 35
3818 EX Amersfoort

Constructeursregister
Deelname levert 4 KE/PE punt(en) op

Deel deze pagina

Scroll naar boven