RTG Breedplaatvloeren Rotterdam

Voor leden en niet-leden van VNconstructeurs

Op 22 mei zijn de nieuwe rekenregels gepubliceerd voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. De rekenregels zijn gebaseerd op de door bureau Hageman en TU Eindhoven uitgevoerde proeven met prefab breedplaten in diverse uitvoeringen. Om de gevolgen van deze nieuwe rekenregels met elkaar te bespreken organiseren we in juni weer een 4-tal rondetafelgesprekken op verschillende data en locaties. Specifiek voor constructeurs van adviesbureaus en bouw- en woningtoezichten die te maken krijgen met het vervolgonderzoek van bestaande breedplaatvloeren.

Kosten:

Deelname is gratis.
Bij no-show zonder afmelding of aanmelding vervanging wordt € 25,- ex BTW in rekening gebracht.

 Inclusief broodmaaltijd en afsluitende borrel.

Deelname levert 1 KE/PE punten voor het Constructeursregister.

Daarbij zullen de o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Wat betekenen de nieuwe regels voor de ontwerpend en toetsend constructeur en voor de gemeente?
  • Moeten gebouwen opnieuw worden beoordeeld, en zo ja: welke gebouwen precies?
  • En wat zijn de eisen aan deze (her)beoordeling?

De Ronde Tafelgesprekken worden voorbereid door de Technische Werkgroep Breedplaatvloeren van VNconstructeurs. In deze werkgroep zijn constructeurs vanuit diverse geledingen vertegenwoordigd.

De gesprekken zullen plaatsvinden op en bij;

  • Maandag 17 juni bij IMd te Rotterdam
  • Woensdag 19 juni bij Vericon te Veldhoven

Programma
Elke avond wordt ingeleid door een van de volgende gespreksleiders: Maurice Hermens (RHDHV), Paul Korthagen (IMd), Rudi Roijakkers (ABT), Johan Galjaard (ABT). De toelichting op het verschenen rapport wordt gedaan door een spreker vanuit de Technische Werkgroep Breedplaatvloeren.

17.00 uur   Inloop
17.30 uur   Inleiding RTG (incl. toelichting status rapport Hageman)
17.40 uur   Toelichting onderzoek in rapport Hageman
18.05 uur   Toelichting stroomschema in rapport Hageman
18:30 uur   Vragenronde over onderzoek en stroomschema
18:50 uur   Pauze  met broodmaaltijd
19:20 uur   Ophalen kennis en ervaringen over versterkingen
19:40 uur   Ophalen kennis en ervaringen juridische ervaring
20:00 uur   Vragen en discussie
20:30 uur   Borrel

Inclusief een broodmaaltijd en een afsluiting met borrel.

Deelname levert 1 KE/PE punt voor het Constructeursregister

Deelname en aanmelding
Deelname is gratis, maar bij no-show zonder afmelding of wegens verhindering aanmelding van een vervanger uit uw organisatie uiterlijk 1 week van tevoren, wordt € 25,- excl. BTW  in rekening gebracht.

Wanneer?
Datum: 17 juni 2019

Tijd: 17.00 tot 20.30 uur

Voor wie?

Kosten?

Locatie?
IMd te Rotterdam

Constructeursregister
Deelname levert 1 KE/PE punt(en) op

Deel deze pagina

Scroll naar boven