Seminar Breedplaatvloeren

Voor alle betrokkenen en belanghebbenden
Zowel leden als niet-leden van VNconstructeurs

In mei zijn de nieuwe rekenregels gepubliceerd voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. De rekenregels zijn gebaseerd op de door bureau Hageman en TU Eindhoven uitgevoerde proeven met prefab breedplaten in diverse uitvoeringen. Om de gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen met elkaar te bespreken organiseren we samen met Stufib  en Cement op 18 september een groot seminar over breedplaatvloeren.

Kosten:

Leden en niet-leden € 95,- ex BTW.

 Inclusief buffetdiner en afsluitende borrel.

Deelname levert 2 KE/PE punten voor het Constructeursregister.

Tijdens dit seminar, onder leiding van dagvoorzitter Theo Salet, decaan van de TUe, zullen we  uitgebreid ingaan op de nieuwe rekenregels, de achtergronden daarvan, het stappenplan, de mogelijke versterkingsmaatregelen, nieuwbouw met breedplaatvloeren en de juridische aspecten.

Er is natuurlijk volop gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.

Het voorlopige programma is als volgt:

13.45 uur:   Inloop
14.15 uur:    Opening door Dagvoorzitter Theo Salet (decaan bouwkunde TUe)
14.20 uur:   Introductie BZK – Marcel Balk (Ministerie van BZK)
14.45 uur:   Technische toelichting + onderzoek rekenregels bestaande breedplaatvloeren – Simon Wijte (Bureau Hageman en hoogleraar TUe)
15.10 uur:   Toelichting Stappenplan – Rudi Roijakkers (technisch directeur ABT)
15.30 uur:   Mogelijkheden proefbelastingen – Paul Korthagen (partner IMd raadgevend Ingenieurs)
15.50 uur:   Vragen/discussie – Dagvoorzitter Theo Salet

16.00 uur:    Pauze

16.30 uur:   Diverse versterkingsmethoden:

Bolanker – Johan Galjaard (ABT)
Strips – Jan Font Freide (RHDHV)
Door-en-door anker – Arno Melsen (van Rossum)
RAB-anker – Arno Melsen (van Rossum)
Voorgespannen strips – Paul Korthagen (IMd)

17.10 uur:    Beproefde versterkingsmethoden:

Boor- en lijmanker – Dick Hordijk (Bureau Hageman)
Lijmwapening – Mark Verbaten (ABT)

17.50 uur:   Vragen/discussie – Dagvoorzitter Theo Salet

18.00 uur:   Buffetdiner

19.00 uur:   Juridische aspecten – André Ubink (Ubink Rijs Advocaten)
19.30 uur:    Nieuwbouw – Gerrie Dieteren (TNO)
20.00 uur:   Vragen/discussie – Dagvoorzitter Theo Salet
20.10 uur:    Netwerk/borrel
21.00 uur:    Einde

Wanneer?
Datum: 18 september 2019

Tijd: 14.00 tot 21.00 uur

Voor wie?

Kosten?
95

Locatie?
BOVAGhuis te Bunnik

Constructeursregister
Deelname levert 2 KE/PE punt(en) op

Deel deze pagina

Scroll naar boven