Voor leden en niet-leden van VNconstructeurs

Kosten:

Leden VNc: € 195,- ex BTW
Niet-leden VNc: € 235,- excl. BTW

 Luxe broodmaaltijd.

Deelname levert 2 KE/PE punten voor het Constructeursregister.

Op woensdag 21 november 2018 is de jaarlijkse vergadering van de CEN TC250. In 2020 worden de nieuwe Eurocodes van kracht. Dat lijkt ver weg, maar het is zaak om u er tijdig over te laten informeren en op voor te bereiden.
Wat betekenen de nieuwe Eurocodes in de praktijk van de constructeur? Laat u bijpraten door de direct betrokkenen!

In november is Nederland gastheer van de jaarlijkse vergadering van CEN TC 250, de normcommissie die belast is met de herziening van de Eurocodes. De drie doelstellingen van die vernieuwing zijn:

 1. vergrote gebruiksgemak
 2. minder keuzemogelijkheden
 3. verwerken actuele stand techniek

VNconstructeurs grijpt, in nauwe samenwerking met NEN, deze gelegenheid aan om een uniek symposium te organiseren over wat er verandert in de nieuwe normen, en wat dat betekent voor de dagelijkse werkpraktijk van de constructeur.

De Eurocodes zijn gepubliceerd tussen 2005 en 2010 en begon de ontwikkeling van de Nationale Bijlagen. In 2012 werden ze in Nederland door het Bouwbesluit aangestuurd en zijn de Nederlandse TGB normen vervangen. In 2010 begon een proces dat resulteerde in een werkprogramma voor de herziening van de Eurocodes. Daarin zijn belangrijke signalen opgenomen die vanuit Nederland worden ondersteund:

 1. verbetering van het gebruiksgemak;
 2. vermindering van het aantal nationale keuze mogelijkheden;
 3. in lijn brengen met de laatste stand der techniek.

Voor deze bijeenkomst hebben NEN en VNConstructeurs 3 sprekers vastgelegd met internationale constructeurs-ervaring in de advieswereld, onderwijs en wetenschap en normalisatie. Dichter bij het vuur kan je niet zitten.

 • Steve Denton (UK) – voorzitter CEN/TC 250 ‘Structural Eurocodes’
  hoofd civil, bridges and ground discipline WSP, visiting professor university of Bath.
 • Hans Ganz (Zwitserland) – voorzitter CEN/TC 250/SC 2 ‘Design of Concrete Structures’
  eigenaar Ganz Consulting, University of Lucerne (HSLU).
 • Ulrike Kuhlmann (Duitsland) – voorzitter CEN/TC 250/SC 3 ‘Design of Steel Structures’
  partner Kuhlmann-Gerold-Eisele, professor Universität Stuttgart.

Om de verbinding te leggen met de Nederlandse praktijkervaringen, zijn nog twee sprekers aan het programma toegevoegd.

 • Simon Wijte (Nederland) – voorzitter normcommissie TGB Betonconstructies
  hoogleraar TU Eindhoven, directeur adviesbureau Hageman
  Simon Wijte is onder andere expert op het gebied van het onderzoek naar constructieve schades. Hij stelt:
  “De Eurocodes zijn een belangrijk hulpmiddel voor een deugdelijk constructief ontwerp. En dat is een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van een voldoende betrouwbare constructie. Het is daarbij essentieel dat de Eurocodes van goede kwaliteit zijn, onderling consistent en relatief eenvoudig in gebruik. Dat de eenvoud in gebruik van belang is voor de constructieve veiligheid, blijkt mede uit de recente schadegevallen die veelal te wijten zijn aan menselijke fouten.”Wijte zal onder andere aan de hand van schadegevallen worden ingegaan op de herkenbaarheid van de kwaliteit van constructiematerialen en de noodzaak om dit goed te beschrijven in Europese productnormen.
 • Maurice Hermens – Lid NEN TGB Basiseisen en belastingen en werkgroep ‘NPR 9998 Aardbevingsbestendig bouwen
  Senior Consulting Structural Engineer bij Royal HaskoningDHV
  “Voor de juiste interpretatie en toepassing van normen is het heel waardevol de achtergronden van de wijzigingen te kennen. De afgelopen jaren is binnen de NEN subcommissie Basiseisen en Belastingen hard gewerkt aan een aantal zaken binnen het domein van Eurocode 0 en 1. De belangrijkste daarvan zijn de ontwikkeling van de NPR9998 voor aardbevingen, de update van de Nationale bijlagen bij Eurocode 0 en 1 en het project Ease of Use van NEN8700.”In deze lezing zal Hermens dan ook een sneak preview geven van de meest relevante nieuwe inzichten en wijzigingen met betrekking tot de Nationale Bijlagen en NEN8700.

Een unieke kans op actuele informatie vanuit de eerste hand; de mensen die het dichtst bij het normalisatie-vuur zitten.
Daarnaast is er voldoende ruimte om in gesprek te gaan.

Kom op woensdag 21 november naar het symposium in Amersfoort. Locatie is het kantoor van Royal HaskoningDHV te Amersfoort, Laan 1914 nr 35, 3818 EX Amersfoort.

Wanneer?
Datum: 21 november 2018

Tijd: 15.00 tot 21.00 uur

Voor wie?

Kosten?
195

Locatie?
Royal Haskoning/DHV te Amersfoort

Constructeursregister
Deelname levert 2 KE/PE punt(en) op

Deel deze pagina

Scroll naar boven