Herziening kwalificatie Hbo’s Bouw en Ruimte

Moeten de Hbo-opleidingen Bouw en Ruimte veranderen? 25 vertegenwoordigers van kleine en grote bedrijven, gemeenten en brancheorganisaties vinden van wel en spraken hier 2 februari over. Onder andere klimaatverandering, circulariteit en bedrijfskundige kennis zouden een grotere rol moeten krijgen binnen de studies.

Een eerste sessie werd 2 februari online gehouden. In het voorjaar zal een tweede werkveldbijeenkomst gegeven worden. Na de zomer wordt het nieuwe domeinprofiel gepubliceerd. Uit deze eerste sessie kwamen al veel suggesties tot aanvulling van de opleidingen.

Een goede wiskundige basis blijft belangrijk, deze mag niet verloren gaan door ook te focussen op andere aspecten. Freek Schaap, lid van de Commissie Vakmanschap van VNconstucteurs, was aanwezig bij de veldwerksessie. Freek: “Er is ook gesproken over de technische basis die belangrijk blijft en ook willen we dat de constructieve opleiding voldoende vertegenwoordigd blijft. We willen er bijvoorbeeld voor zorgen dat studenten voldoende technische kennis bezitten om een bewuste keus van modelleren te maken. Moet alles in een complex 3D-model of kun je ook voor een simpele schematisering kiezen en het ‘met de hand’ of met een 2d model uitrekenen? Het is belangrijk dat studenten genoeg technische kennis en ervaring opdoen om fouten uit je computerberekeningen te halen. Kan je bijvoorbeeld zien of er een ‘komma-fout’ ingeslopen is?”

Maatschappelijke onderwerpen zoals klimaatverandering, de gezonde leefomgeving en circulariteit moeten een prominentere plek krijgen binnen de studie. Ook moet er ruimte komen om nieuwe thema’s snel een plek binnen de studie te geven luidt het advies.

Naast aandacht voor maatschappelijke aandacht, werd ook gepleit voor meer aandacht voor de bedrijfskundige kant van het vak. Realisatie van een project vraagt meer dan alleen technische haalbaarheid is de gedachtegang hierachter. De hoop is dat hierdoor ook meer innovatieve startups ontstaan vanuit het hbo. Nieuwe samenwerkingsvormen, het belang van praktijkervaring en parametrisch ontwerp waren ook onderwerpen die langskwamen tijdens de werkveldbijeenkomst.

Via VNconstructeurs blijft u op de hoogte van dit onderwerp. Ontvangt u onze nieuwsbrief Context nog niet? Schrijf je in voor de nieuwsbrief om niets meer te missen!

Deel deze pagina

Scroll naar boven