Hoe helpt de constructeur verduurzaming en energietransitie mogelijk te maken?

Voorafgaand aan de Award-uitreiking Constructeur van het Jaar hostte VNconstructeurs, samen met KPE Groep en het HTI, op Building Holland een side event over de rol van de constructeur bij verduurzaming en energiertransitie.  “Wij willen de bezoeker laten zien dat verduurzaming en energietransitie alleen kan worden gerealiseerd door een andere, nieuwe, intensieve samenwerking in de gehele keten. We laten zien dat dit ook direct kansen biedt voor alle spelers om de eigen kennis en meerwaarde tijdig in te brengen en daarmee de positie te versterken.”

Er waren die dag vier sprekers die allen de notie delen dat verduurzaming en klimaatverandering tegengaan een urgente en grote opgave is. Wat kunnenwe eraan doen en wat wordt eraan gedaan? Daarover spraken  Bart Kruyning van technisch dienstverlener Kuijpers, de Constructeur en Talent van het Jaar 2020: Arjen Habraken en Marijn Bruurs en Thijs de Jonge van Alba Concepts.

Thijs de Jonge van Alba Concepts schetste de ontwikkelingen en uitdagingen t.o.v. de opgave tot verduurzaming van de bebouwde omgeving. Het perspectief in het grote geheel. Hij liet  zien  dat voor deze uitdagingen integrale samenwerking nodig is.

De Jonge benadrukte dat het noodzaak is dat de productiviteit van grondstoffen wordt vergroot, het gebruik van nieuw materiaal afneemt en we afval proberen te voorkomen.

De Jonge: “. De constructeur heeft veel invloed op o.a. materiaalverbruik (slankheid, verdiepingshoogte etc), maar hoe maak je goede afwegingen?”.We hebben daartoe een meetsysteem ontwikkeld dat te gebruiken is in de ontwerpfase

Kuijpers is van oorsprong een installatiebedrijf, dat zich ontwikkeld heeft tot een totaalaanbieder met grote aandacht voor verduurzaming (maatschappelijk vastgoed).Spreker Bart Kruyning van Kuijpers Installatietechniek sprak over de transformatie van het provinciehuis van Zuid-Holland. Hij lichtte de over de andere integrale aanpak die  noodzakelijk is vanwege de gevraagde snelheid , kwaliteit en.kostenbeheersing bij verduurzamingsprojecten. Daarbij werd specifiek ingegaan op de interactie tussen constructie(f) ontwerp en installaties.

Kuijpers is hoofdaannemer, dus ook volledig verantwoordelijk voor de constructieve aspecten. Zij constateren dat de constructeur veelal voorin het traject actief is terwijl technische installaties vaak achteraan zitten. Dit terwijl er veel interactie tussen installatie en constructie nodig is, zeker bij transformatieprojecten. Dat hebben ze op dit project actief georganiseerd.  Kruyning illustreerde aan de hand van voorbeelden dat de constructeur een cruciale rol speelt bij het in de praktijk kunnen realiseren van duurzaamheidseisen en technische installaties.

De Constructeur en Talent van het Jaar 2020: Arjen Habraken en Marijn Bruurs spraken over hun eigen ervaring met en visie op verduurzaming en energietransitie, en lieten zien hoe dat de positie van de constructeur versterkt.

Marijn is expert op gebied 3D-printenen schetst in het kader van verduurzamingsopgave wat die techniek nu en in de toekomst nog veel meer zal bijdragen. 3D-betonprinten zorgt o.a. voor een vermindering van materiaalgebruik en het verhogen van snelheid.

Bruurs constateert dat de afgelopen jaren het ontwerpproces sterk is gedigitaliseerd en geautomatiseerd, dat terwijl de uitvoering nog vrij traditioneel is. Daar ligt een uitdaging voor de toekomst, de uitdaging voor de constructeur is hierin specifiek ontwerpen voor de gerobotiseerde bouw. Ook Marijn stelt vast: “Het eisenpakket wordt veelomvattender, er is een toenemend belang om integraal te ontwerpen, daarbij is samenwerken met (nog) meer partijen noodzakelijk. De constructeur speelt een cruciale rol bij het mogelijk maken en optimaliseren van ontwerp en uitvoering.”

Arjan Habraken zijn interesse in duurzaamheid heeft zich vertaald naar de oprichting van MDLX b.v. waar hij partner is. MDLX ontwikkeld, produceert en bouwt houten modulaire circulaire bouwwerken. Deze zijn volledig opgebouwd uit geprefabriceerde elementen, waardoor gebouwen ontstaan die permanent kunnen zijn maar ook tijdens de levensduur kunnen worden aangepast en de elementen opnieuw kunnen worden gebruikt in een volgende bestemming.

Deel deze pagina

Scroll naar boven