Informatiedocument gepubliceerd

Vandaag heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het toegezegde informatiedocument gepubliceerd dat gemeenten, gebouweigenaren en de door hen ingeschakelde constructeurs moet helpen bij de beoordeling of bestaande gebouwen met breedplaatvloeren veilig zijn.

Het document, waaraan VNconstructeurs de afgelopen week inhoudelijk heeft meegewerkt, is opgesteld naar aanleiding van het bekend worden van de onderzoeksresultaten naar de technische oorzaken van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven. De onderzoekers constateerden in dat rapport dat de in Eindhoven toegepaste constructie in meer gebouwen voorkomt en dat daardoor mogelijk veiligheidsrisico’s aanwezig zijn.

VNconstructeurs spreekt haar waardering uit voor het zorgvuldige en tegelijkertijd snelle proces dat geleid heeft tot dit concrete handvat. Hiermee kunnen alle partijen handelen en daarmee snel duidelijkheid scheppen voor gemeenten, gebouweigenaren en gebruikers. Het is terecht dat in het document wordt aangegeven dat de beoordeling van de constructieve risico’s aan bestaande gebouwen gedegen constructieve kennis vereist en dat daarvoor gekwalificeerde constructeurs moeten worden ingezet. We roepen onze leden dan ook op om het informatiedocument actief te gebruiken en ook onder de aandacht van anderen te brengen.

Kort samengevat komt de inhoud van het informatiedocument op het volgende neer:
Het document gaat over bouwwerken waarbij het grootste veiligheidsrisico wordt gezien. Dat zijn gebouwen opgeleverd na 1999, uitgezonderd woningen. Er wordt een stappenplan beschreven waarmee kan worden vastgesteld of er een veiligheidsrisico is. Daarbij wordt terecht aangegeven dat deze beoordeling gedegen constructieve kennis vereist, waarvoor een gekwalificeerd constructeur nodig is.
Onderscheid wordt gemaakt in situaties waarin urgente risico’s directe maatregelen vereisen, situaties met mogelijke veiligheidsrisico’s waarvoor geen directe maatregelen nodig worden geacht en situaties waarin er geen veiligheidsrisico is. Situaties waarin geen directe maatregelen nodig zijn, zijn niet per definitie veilig. De volgende stap is dat op korte termijn aanvullend experimenteel onderzoek word uitgevoerd om de risico-analyse aan te scherpen.

Het ministerie heeft gemeenten, de Tweede Kamer en relevante brancheorganisaties per brief geïnformeerd over het document en ook een nieuwsbericht uitgebracht.

Deel deze pagina

Scroll naar boven