Informatiedocument versterkingsmethoden breedplaatvloeren

VNconstructeurs wil bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van technische kennis over de behandeling en oplossing van de breedplaatproblematiek. Voor vloeren waarvan na beoordeling conform het stappenplan (Hageman 2019), maatregelen noodzakelijk worden geacht, zijn verschillende versterkingsmethoden beschikbaar. In het Informatiedocument versterkingsmethoden breedplaatvloeren, opgesteld in opdracht van VNconstructeurs, zijn de kenmerken van 7 van deze oplossingen in beeld gebracht.

Het Informatiedocument Versterkingsmethoden Breedplaatvloeren is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van BZK, beschrijft de zeven versterkingsmethoden die op dit moment bij VNconstructeurs bekend zijn aan de hand van een aantal relevante aspecten. Zo wordt onder andere aangegeven in welke mate de oplossingen door berekeningen, FEM-modellen, beproevingen of praktijktesten onderbouwd zijn. De gebouweigenaar, constructeur of aannemer kan met deze vergelijking een beeld vormen welke oplossing het beste geschikt is als versterking voor zijn pand.

Het Informatiedocument is gratis beschikbaar voor iedereen; zowel leden als niet-leden van VNconstructeurs.

We hopen en verwachten dat het document partijen helpt om onderbouwde gesprekken te voeren over de optimale oplossing voor specifieke versterkinsgprojecten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om algemene uitspraken te doen over de kwaliteit en/of toepasbaarheid van de beschreven methoden in individuele projectsituaties. Dat blijft steeds de verantwoordelijkheid van de bij dat project betrokken partijen, waaronder de constructeur.

Ga via deze link naar het product in onze webshop, voeg het item toe aan je winkelwagen en ga naar je winkelwagen met de knop bovenin en ga dan naar afrekenen. Vul je gegevens in, en ontvang de gratis digitale VNc-STb.

Kosten:

Leden VNc: gratis
Niet-leden VNc: gratis

Scroll naar boven