Instorting tribune Goffert-stadion onderstreept urgentie APK

Gisteren werden we opgeschrikt door de gedeeltelijke instorting van een tribunedeel in het NEC-stadion De Goffert. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, al had dat ook anders kunnen zijn. Wat er precies gebeurd is, en wat de oorzaken zijn, moet uit het inmiddels aangekondigde onderzoek blijken. Hoewel de situaties niet zomaar te vergelijken zijn, bevestigt het voorval in Nijmegen het belang en de urgentie van de acties die in gang zijn gezet na de gedeeltelijke instorting van het dak van het AZ-stadion 2 jaar geleden.

verplichte APK voor risicovolle gebouwen

VNconstructeurs pleit, samen met andere partijen al jaren voor het invoeren van een verplichte APK voor bepaalde risicovolle gebouwen. Het is goed om te zien dat de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid door de minister is overgenomen en dat inmiddels opdracht is gegeven aan NEN voor de ontwikkeling van een NTA voor de technische invulling daarvan. VNconstructeurs neemt met een aantal leden deel aan de werkgroep voor deze NTA. Specifiek voor stadions is al eerder een inspectieprotocol ontwikkeld, door ons lidbedrijf ABT.

Veiligheid van initiatief tot en met gebruiksfase

Zoals uit eerdere incidenten met constructies is gebleken, zijn er vrijwel altijd meerdere factoren die leiden tot een instorting. Het is dan ook van groot belang dat in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces en tijdens het gebruik de verantwoordelijkheid voor de borging van de constructieve veiligheid compleet en eenduidig is belegd. In reactie op het OVV-rapport ‘Bouwen aan Constructieve Veiligheid’ heeft VNconstructeurs, samen met opdrachtgevende partijen, hiertoe een normatief kader ontwikkeld. Daarin staat de  versterkte rol van de coördinerend constructeur centraal. Deze dient de juiste, geborgde kwalificaties en competenties te hebben, passend bij de complexiteit van het bouwwerk. Een complete uitvraag van opdrachtgevers is onmisbaar, zodat geen constructieve werkzaamheden tussen wal en schip vallen.

VNconstructeurs ziet in het voorval in het NEC-stadion eens te meer de noodzaak en de urgentie om de constructieve veiligheid in Nederland naar een hoger niveau te brengen.

Deel deze pagina

Scroll naar boven