Internationale uitwisseling ervaringen bouwregelgeving

Op 5 oktober jl. vond in Den Haag een symposium plaats van het IRCC (Inter-jurisdictional Regulatory Collaboration Committee), georganiseerd door TNO en het ministerie van BZK. IRCC bevordert internationale uitwisseling van best practices op het gebied van bouwregelgeving
Centraal stond de vraag: ‘hoe kan de bouwkwaliteit worden verbeterd  door de naleving van bouwregelgeving te stimuleren?’

Aan de orde kwamen onder andere de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, zoals die in Nederland wordt ontwikkeld. Daarnaast werd de werkwijze in Australië toegelicht, was er een bijdrage over de verbeteringsvoorstellen voor de regelgeving in Engeland gebaseerd op de ervaringen na de brand in de Grenfell Tower en was er een presentatie over de Duitse Prüfingenieur.
Uit de diverse bijdragen bleek dat de borging van de bouwkwaliteit niet alleen in Nederland onder druk staat. Versnippering in de keten, regie, (prijs)druk, omgaan met wijzigingen: allemaal factoren die ook hier naar boven komen.

In alle presentaties werd herkend en erkend werd dat er sprake is van een complex vraagstuk waarvoor een integrale aanpak nodig is. De rol van de ontwerper hierbij werd nadrukkelijk benoemd. “Bewijs dat het ontwerp veilig is, zorg dat er aandacht is voor de expertise van de ontwerper gedurende het gehele proces en bovenal: focus op risicomanagement, maar dan ook echt.” Dat waren enkele van de kernboodschappen.

Presentaties van de bijeenkomst zijn hieronder te downloaden:

  • Presentatie Dame Judith Hackitt
  • Presentatie Neil Savery
  • Presentatie Markuz Wetsel

Deel deze pagina

Scroll naar boven