Kansen bij technologische vernieuwing en internet centraal

Nog een wereld te winnen.
De bouw trekt aan, maar de rendementen van constructeurs en andere spelers in de bouwkolom blijven zorgelijk. Dat was een van de conclusies die Jan van der Doelen, Sectormanager Bouw en Vastgoed van ING, trok tijdens de recente Constructeurs-Cafés. Hij schetste een rooskleurig groeiscenario voor de meeste deelsectoren. De woningbouw is wel de grootste aanjager, maar ook herbestemming van kantoorpanden en verduurzaming bieden kansen.

Aan de hand van bekende voorbeelden als AirBnB en Booking.com, maar ook die van zijn eigen werkgever ING, illustreerde Van der Doelen de gevolgen voor businessmodellen van gevestigde partijen wanneer nieuwkomers ICT en andere technologie gaan inzetten en nieuwe diensten ontwikkelen. Zo is de beurswaarde van booking.com net zo groot als die van de 3 grootste wereldwijde hotelketens en ontwikkelt ING zich steeds meer in de richting van een aanbieder van financiële informatie dan een traditionele bank met een balans.
Ook de bouw is vatbaar voor dergelijke disruptie, was zijn stelling. En hoe kunnen constructeurs daarop inspelen? Van der Doelen adviseert: stel je in ieder geval elke dag de vraag: ben ik nog toekomstbestendig of niet?

Uit de bijdrage over internetmarketing van Wija Koers bleek al snel dat het antwoord op deze vraag in ieder geval een goed inzicht vraagt in het DNA van je bedrijf. Dit DNA bestaat niet uit je producten en diensten, maar uit het antwoord op de vraag: welke problemen van mijn klanten los ik op. En: wie zijn eigenlijk mijn klanten?
Als je vervolgens weet waar op internet over jouw probleemoplossend vermogen wordt gesproken en door wie, dan kun je aan de slag met het (her)inrichten van je website, Twitter, LinkedIn en Facebookpagina’s. En om dat goed te doen, is de belangrijkste vraag: Hoe heb ik grip op mijn resultaten in Google?
Uit een eerste online inventarisatie op bekende termen als constructeur, constructieve veiligheid en constructief ontwerp bleek dat we daar als constructeurs nog een wereld te winnen hebben.
Vele praktische tips over trefwoorden, afbeeldingen, YouTube-filmpjes en inkomende links hielpen de aanwezigen dit concreet te maken en relevant, populair en actueel te worden op Google.

Hoe spelen leden in op deze uitdagingen?
Tenslotte gaven twee van onze leden een inkijkje in het antwoord op de vraag naar hun eigen toekomstbestendigheid. In Zoetermeer gaf Walter Spangenberg, directeur en partner van ABT zicht op de strategische richting van zijn bureau. Zo lichtte hij toe waarom ABT ervoor gekozen heeft om zich te richten op meer integrale engineeringsopdrachten en waarom dat goed bij het karakter van het bureau en de trends en ontwikkelingen in de sector past. Een paar kernthema’s die Walter aan de orde stelde, zijn: ABT stelt techniek en het managen van techniek centraal, ABT ziet innovatiekansen op de snijvlakken van verschillende technische disciplines, kennis delen, intern ondernemerschap stimuleren en het bewust definiëren van product-marktcombinaties waarin het bedrijf actief wil zijn en haar toegevoegde waarde aan de klant helder kan positioneren en communiceren.

Willem van Boxsel, directeur van Van Boxsel Engineering met vestigingen in Oosterhout en India, lichtte een aantal elementen toe uit zijn bedrijfsstrategie in Uden. Hij stelde dat na jaren van nagenoeg geen groei in de bouw het nu tijd is voor de bureaus om de kansen die er liggen te grijpen. Met zijn team is hij op dit moment bezig die inzichtelijk te maken. Digitalisering, aanbod van mensen, prefab zijn o.a. externe aspecten in de bouw die ons werk zullen gaan beïnvloeden. Tevens zijn er interne factoren zoals kennisdeling, verandermanagement en sales waar je als bedrijf ook zelf mee aan de slag moet. Hij daagde de deelnemers uit om met hem in gesprek te gaan over hoe ze dat binnen hun eigen bureaus doen.
De dialoog die daar ontstond, smaakt naar meer en wordt wellicht in een volgende bijeenkomst vervolgd. Ook in Uden was in ieder geval duidelijk dat veel leden van VNconstructeurs zich bewust zijn van de omgeving.

Deel deze pagina

Scroll naar boven