Kennisbijeenkomst breedplaatvloeren: volledig programma

Het onderzoek naar gebouwen met risicovolle breedplaatvloeren vordert gestaag. Tegelijkertijd wordt door diverse partijen gewerkt aan het ontwikkelen van versterkingsmaatregelen voor de zogenoemde ‘oranje en rode’ vloeren.
Op 31 mei a.s. van 15.30 tot 21.00 uur organiseren we de ‘kennisbijeenkomst breedplaatvloeren’.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door VNconstructeurs, in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland en het vakblad Cement en zal plaatsvinden bij Bouwend Nederland, Zilverstraat 69 te Zoetermeer.

Tijdens de bijeenkomst zal aan de hand van praktijkervaringen worden ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Risicoanalyse bestaande vloeren
  • Uitvoeren van proefbelastingen
  • Versterkingsmaatregelen
  • Vergunningverlening voor versterkingsmaatregelen
  • Uitvoeringsaspecten

Er is voor deze bijeenkomst een breed en actueel programma samengesteld;
15:30 – 21:00

15:30 – 15:35
Opening Paul Korthagen namens VNconstructeurs

15:35 – 16:05
Aspecten m.b.t. de risicoanalyse (Jeroen van Driel, BAM A&E)

16:10 – 16:40
Mogelijke vervolgstappen na de risicoanalyse (Jan Kraak, RVB)
Jan Kraak van het Rijksvastgoedbedrijf zal ingaan op ervaringen met het toepassen van de risicoanalyse bij een aantal rijksgebouwen (stap 6 in het stappenplan) en op de vervolgstappen die kunnen worden ondernomen, nadat is vastgesteld dat (een deel van) een vloer moet worden ingedeeld in risicocategorie “rood”. Indeling in deze categorie betekent namelijk niet per se dat zo’n vloer(deel) buiten gebruik moet worden gesteld. Hij zal nader ingaan op de verschillende opties en afwegingen om het risico te beheersen tot versterking van de vloer plaatsvindt.

16:45 – 17:15
Proefbelasting (Maarten Koekoek, PBT en Sander van der Vossen, Hageman)
Maarten Koekoek van Pieters Bouwtechniek en Sander van der Vossen van Bureau Hageman delen hun ervaringen met risico-analyses en proefbelastingen bij het onderzoek van bestaande gebouwen

17:20 – 17:50
Versterken met CFRP (Mark Verbaten, ABT)
Mark Verbaten van ABT zal ingaan op de door hen ontwikkelde versterkingsmethode met lijmwapening (CFRP). Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van uitgebreide FEM analyses. Deze geavanceerde berekeningen geven inzicht in het gedrag van zowel de versterkte als de onversterkte plaatnaden.

17:50 – 18:30
maaltijd

18:30 – 19:00
Versterken met Ankers (Marjan Pols, HILTI)
Marjan Pols van Hilti is betrokken bij een aantal versterkingsprojecten met ankers. Zij zal ingaan op de uitvoeringsaspecten van bepaalde oplossingen, zoals detectie, uitzetten van punten van een tekening naar onderzijde vloer, stofvrij werken, e.d. Daarnaast zal zij specifiek dieper ingaan op de uitvoering van de strippenoplossingen.

19:05 – 19:35
Uitvoering (Richard Bolderman, ERVAS)
Richard Bolderman van Ervas International, is verantwoordelijk voor de uitvoering van versterkingsmaatregelen door middel van de genoemde lijmwapening en zal de praktische toepassing in een concreet project toelichten. Hij zal ook ingaan op de ervaringen met een andere oplossing, “ankers door en door”.

19:40 – 20:10
Versterkingsoplossing met voorspanning en aspecten m.b.t. vergunning (Dirk Jan Kortman IMd; Dick Bezemer, Gem. Rotterdam)
IMd zal ingaan op de oplossingen die gekozen zijn voor het Polakgebouw in Rotterdam, en daarbij aandacht besteden aan onder andere de risico-analyse, de gekozen oplossing en mogelijk ook op aandachtspunten bij het vergunningentraject.

20:00 – 20:30
Discussie & Afsluiting (Paul Korthagen, IMd)

De bijeenkomst wordt door VNconstructeurs georganiseerd in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland en vakblad Cement en staat open voor leden van VNconstructeurs, ABFAB, COBc en Bouwend Nederland.

Deel deze pagina

Scroll naar boven