Keynote Fries Heinis en Jack Smeets: Constructieve veiligheid

Constructieve veiligheid was het onderwerp van de eerste keynote van de Dag van de Constructeur op 6 juni 2024. Fries Heinis (Algemeen Directeur Bouwend Nederland) en Jack Smeets (voorzitter VNconstructeurs en Projectdirecteur bij Arcadis) gaven een duopresentatie. Natuurlijk werd er stilgestaan bij de recente instorting van de parkeergarage in Nieuwegein. De boodschap kan niet vaak genoeg herhaald worden, Heinis en Smeets hielden elkaar letterlijk vast: “Aandacht voor constructieve veiligheid blijft hard nodig! We hebben elkaar nodig, we kunnen het niet alleen.” 

Veiligheid in de Bouw 

Heinis en Smeets zijn beiden lid van de Stuurgroep Veiligheid in de Bouw. Gezamenlijk delen ze de stand van zaken van het programma. Dat bestaat uit drie hoofdonderdelen: Regie op veiligheid, Versterken lerend vermogen en Borgen constructieve veiligheid. “We schaken op veel borden tegelijk,” vertelt Smeets. Enkele voorbeelden zijn: 

  • Regie op veiligheid: het Opdrachtgeversforum werkt samen met Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en ProRail aan het vertalen van een handelingskader naar een redeneerlijn. Daarbij is speciale aandacht voor het creëren van draagvlak bij kleine opdrachtgevers en het MKB. 
  • Versterken lerend vermogen: De Governance Code Veiligheid in de Bouw en Bouwend Nederland werken aan een uniforme meldapp, een individueel leer- en ontwikkelplatform en – breder gezien – een cultuur die lerend vermogen stimuleert.
  • Borgen constructieve veiligheid: VNconstructeurs en NLingenieurs zetten zich in voor het verbeteren van de eindverantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en het mandaat van de coördinerend constructeur, samen met opdrachtgevers, aannemers en constructeurs.

De stuurgroep zorgt voor het organiseren en bewaken van de samenhang tussen de drie hoofdthema’s.

Softskills 

Softskills worden voor de constructeur steeds belangrijker. Smeets: “Qua rekencompetenties hoeven we niet veel te veranderen. Maar wel in bijvoorbeeld professionele tegenspraak.” “Precies,” vult Heinis aan, “Soms hoor ik een aannemer zeggen ‘Hier gaan we niet werken, het is niet veilig’. Dat vind ik prima. Houd je poot stijf!” Smeets: “We komen van ver, wat betekent dat we decennia geleden veel onveiliger bouwden. Nu is dat al heel veel beter. Er gaat gelukkig heel veel goed en we werken veilig, maar te vaak gaat het nog mis. We zijn daarom nooit klaar met constructieve veiligheid.” Heinis benadrukt: “Het gaat er niet om wie er schuldig was, dat staat haaks op lerend vermogen stimuleren.”  Het gaat er om wat we er van leren, zodat het continu verbeterd.

Gemeengoed 

“Constructieve veiligheid moet gemeengoed worden”, stelt Smeets tot slot. “Net zoals de autogordel. Die doe je ook om als het niet verplicht zou zijn, omdat is aangetoond dat het veiliger is.” 

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven