Leden VNconstructeurs kunnen reageren op vernieuwde DNR

De consultatie over De VerNieuwde Regeling (DNR 2022) is gestart. De DNR 2011 bevat de algemene voorwaarden voor adviseurs in de bouw, waaronder constructeurs en architecten. Deze worden nu herzien en leden van VNconstructeurs worden uitgenodigd om een reactie te leveren.

De DNR 2011/herziening 2013 is voor de meeste constructie-adviesbureaus dé regeling voor branchespecifieke voorwaarden. In de praktijk worden deze voorwaarden vaak in aangepaste vorm gehanteerd, wat leidt tot een veelvoud aan verschillende versies en invullingen. Dit vraagt grote inspanningen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Een paritair tot stand gekomen vernieuwde versie met een breed draagvlak zou dus dé oplossing zijn voor de volledige markt. Voor constructeurs en hun opdrachtgevers is daarbij onder andere van belang dat de nieuwe DNR rekening houdt met de versterkte rol van de coördinerend constructeur in het kader van constructieve veiligheid.

Consultatie
Om die reden is op initiatief van onze zusterverenigingen BNA en Koninklijke NLingenieurs gewerkt aan een nieuwe set algemene voorwaarden, De DNR2022. Recent is een brede, open consultatieronde gestart over de conceptversie die door een schrijfgroep is opgesteld. Alle leden van VNconstructeurs worden van harte uitgenodigd een reactie te leveren. De schrijfgroep zal vertrouwelijk met alle reacties omgaan en zal te zijner tijd over de bevindingen communiceren. Reacties kunnen ingestuurd worden tot 30 april aanstaande.

Na sluiting van deze termijn zal de schrijfgroep alle reacties bestuderen en eventueel aanpassingen doorvoeren voordat de definitieve versie wordt gepubliceerd.

Conceptversie inzien
De conceptversie van De verNieuwde Regeling tref je hier aan en hier het Excel-document voor je eventuele reactie. Om inbreng gestructureerd te kunnen bespreken verzoeken we je om jouw reactie inclusief motivering en concrete tekstvoorstellen naar ons te sturen via het Excel document. Reacties mogen verzonden worden naar ln.ivenobfsctd@rnd, bij voorkeur met cc. aan ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces

Deel deze pagina

Scroll naar boven