Kenneth Smit 
Welschapsedijk 20A
5652 XM Eindhoven

Tel: 040-2511337
info@kennethsmit.com

COMMERCIELE VAARDIGHEIDSTRAININGEN

Verkopen is niet eenvoudig. Succesvolle verkopers zijn mensen die horen wat een klant zegt en dat direct kunnen vertalen naar dat wat ze de klant te bieden hebben. Maar hoe hoor je wat een klant echt zegt, hoe krijg je alle relevante informatie boven tafel en vertaal je dat naar jouw aanbod? Met de juiste technieken en doelgerichte oefeningen is dat goed te doen!

Kenneth Smit biedt hiervoor het Expert in Sales traject. Een traject, waarin alle aspecten van verkoop aan de orde komen. Het startpunt is de Expert in Sales – Basis training. Na afronding van deze basiscursus biedt Kenneth Smit verschillende praktische en uitdagende follow-up trainingen met elk hun eigen thema.

Kenneth Smit organiseert exclusief voor leden van VNconstructeurs, een gratis terugkomdag bij elke van de onderstaande trainingen. Een extra trainingsdag waarbij opfrissen en verdiepen van de reeds op gedane kennis centraal staat, naast het verbreden van het ervaringsnetwerk.

Hieronder treft u een overzicht van alle Kenneth Smit Expert in Sales trainingen met daaronder alle informatie en de mogelijkheid tot inschrijven voor deze trainingen.

Expert in Sales Basics

2 x 2 dagen, inclusief e-learning modules

Als je de concurrentie de wind uit de zeilen wilt nemen, heb je inzicht nodig in wie je tegenover je hebt. Daarop ligt dan ook de nadruk in de verkooptraining Expert in Sales Basics, de nieuwe standaard op het gebied van commerciële vaardigheidstraining.

In de training Expert in Sales Basics leer je structuur aan te brengen in verkoopgesprekken. Je leert hoe je bezwaren kunt overwinnen en je commerciële slagkracht kunt vergroten door het verkrijgen van relevante informatie. Uiteindelijk ben je beter in staat de klant met de juiste argumenten te overtuigen, zodat de order kan worden afgesloten.

Herkenbare praktijksituaties worden nagebootst en vormen de basis waar de (verkoop)technieken op worden toegepast. Door de herkenbaarheid uit de praktijk, is het effect van de tools direct zichtbaar en daarmee het resultaat meetbaar.

Onderwerpen

 • Communicatie
 • Professionele gespreksopneing
 • Aansluiting vinden en vertrouwen opbouwen
 • Gesprekstechnieken
 • Het maken van afspraken
 • Behoefte- en probleemanalyse
 • Bezwaren, verwijten en beweringen
 • Bedrijfspresentaties
 • Argumenteren
 • Afsluittechnieken

Methodiek
De trainingen van Kenneth Smit zijn interactief. Expert in Sales Basics biedt in combinatie met de speciaal ontwikkelde e-learning modules de perfecte ‘learning mix’. De dagelijkse praktijk, interactie en groepsdynamiek, daar draait het om. Met behulp van rollenspelen en workshops ontdekken de deelnemers zelf dat een andere werkwijze tijdens de totale verkoopcyclus tot betere resultaten leidt.
Wij houden hen een spiegel voor en oefenen tijdens de sessies intensief.
Ze leren ook veel van hun collega deelnemers. De rollenspelen worden desgewenst toegesneden op uw eigen situatie. Het resultaat van deze werkwijze is dat iedere deelnemer met veel nieuwe ideeën en een andere aanpak direct na de training in de praktijk aan de slag kan en…. Aantoonbaar succesvoller zal zijn!

Het gebruik van hedendaagse multimediale apparatuur tijdens de trainingssessies maakt de behandeling van theorie niet leidend maar ondersteunend. Hierdoor wordt het grootste deel van de beschikbare trainingstijd besteed aan rollenspelen en praktijkoefeningen, waar de
deelnemers het meeste van leren.

Tijdsduur
De training bestaat uit vier intensieve dagen (twee sessies van twee aaneengesloten dagen) waarin ingesleten gedragspatronen zo nodig worden afgeleerd en vervangen door beter renderende vaardigheden.

Module structuur
Expert in Sales Basics wordt als één geheel aangeboden met een structuur doorlooptijd van 8 tot 10 weken tussen de groepssessies. Met behulp van speciale e-learning modules* wordt het ontwikkelen van de commerciële vaardigheden effectief ondersteund.

Blended Learning
De deelnemer kan na elke sessie en op elk willekeurig moment ‘online’ trainingsonderhoud plegen en zijn kennis en inzicht toetsen in een besloten omgeving.
Aan de hand van persoonlijke voortgangsrapportages worden individuele ontwikkelpunten in kaart gebracht. Dit maakt effectieve terugkoppeling mogelijk. De ideale combinatie van tussentijdse praktijkervaringen en zelftoetsing via de e-learning modules draagt bij aan het rendement van
deze training.

Trainingsvorm
In-company / Open training. Voor de open training zijn de e-learning modules inclusief.

Deelnemers
Maximaal 8, minimaal 4.

Niveau
MBO/HBO en hoger. Deze training vereist geen deelname aan (een) hieraan voorafgaande training(en).

Gerelateerde trainingen
Deze training kan ook als module deel uit maken van een commercieel training(en) trainingstraject. Zie ook:

 • De Prijs Verkopen
 • Omgekeerd Verkopen
 • Return on Investment
 • Non-verbale Communicatie en Wisselen van Interventieniveau
 • Onderhandelen

Kosten:
€ 795,- per dag, ex BTW inclusief materiaal

Klik hier voor een overzicht van alle trainingsdata en schrijf direct in!
Inschrijven geschiedt middels een invulbare PDF. Open deze PDF met een PDF programma en vul in. Sla het ingevulde formulier op en mail als bijlage aan info@hartskeerl.com.

Toch nog behoefte aan meer informatie of heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail naar info@hartskeerl.com.

Follow-up I: De prijs verkopen

Expert in Sales Follow-Up I: De prijs verkopen
2 aaneengesloten dagen incl. materiaal

‘Te duur’ is één van de meest gehoorde tegenargumenten in een verkoopgesprek. In de tweedaagse follow-up training De Prijs Verkopen leer je hoe je hoge kortingen voorkomt. Hiervoor doen we een flink beroep op je creativiteit om professionele inkopers te overtuigen van de toegevoegde waarde van je product of dienst. De training De Prijs Verkopen biedt je nieuw gereedschap om de order af te sluiten met behoud van een maximale marge.

Onderwerpen

 • Evaluatie van praktijkervaringen na de training Expert in Sales Basics.
 • Aanscherpen van de in de basistraining geleerde technieken.
 • Het voeren van een prijsgesprek.
 • Hoe blijf je professionele, ‘harde’ inkopers de baas?
 • Hoe voorkom je het onnodig weggeven van (te hoge) kortingen?
 • Analyseren, beïnvloeden en inspelen op ‘sfeer- en relatiebevorderende’ momenten in het gesprek.

Methodiek
De combinatie van rollenspelen, praktijkcases en theorie staat borg voor een training met onmiddellijke toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

Tijdsduur
2 aaneengesloten dagen.

Module structuur
Deze follow-up training wordt als één geheel aangeboden. De doorlooptijd van gemiddeld 8 tot 10 weken tussen de eerste training Expert in Sales Basics en deze sessie maakt de training zeer geschikt voor terugkoppeling van tussentijdse praktijkervaringen. Het rendement van de training neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Trainingsvorm
In-company / Open training.

Deelnemers
Maximaal 8, minimaal 4.

Niveau
MBO/HBO en hoger. Deze training vereist eerdere deelname aan de voorafgaande training Expert in Sales Basics.

Gerelateerde training(en)
Deze training kan ook als module deel uit maken van een commercieel trainingstraject. Zie ook:

 • Expert in Sales Basics
 • Omgekeerd Verkopen
 • Return on Investment
 • Non-verbale Communicatie en Wisselen van Interventieniveau
 • Onderhandelen

Kosten:
€ 840,- per dag, ex BTW inclusief materiaal

Voor het volgen van deze Expert in Sales Follow-up is de Expert in Sales basis-training of een soortgelijke training noodzakelijk.
Klik hier voor een overzicht van alle trainingsdata en schrijf direct in!
Inschrijven geschiedt middels een invulbare PDF. Open deze PDF met een PDF programma en vul in. Sla het ingevulde formulier op en mail als bijlage aan info@hartskeerl.com.

Twijfelt u aan de noodzakelijke basis voor deze follow-up training, heeft u toch nog behoefte aan meer informatie of heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail naar info@hartskeerl.com

Follow-up II: Omgekeerd verkopen

Expert in Sales Follow-up II: Omgekeerd Verkopen
2 aaneengesloten dagen inclusief materiaal

Spreek ik nu met een beïnvloeder of met de beslisser? Die vraag zal eerst beantwoord moeten zijn voordat je voluit kunt gaan in de tweedaagse Follow-up verkooptraining Omgekeerd Verkopen. Je leert welke argumenten je kunt inzetten om tot zaken te komen als je met de beslisser aan tafel zit. Heb je te maken met een beïnvloeder? Dan leer je maximaal gebruik te maken van zijn of haar invloed op degene die de beslissing neemt.

Onderwerpen:

 • Evaluatie van de praktijkervaringen na de training De Prijs Verkopen.
 • Herhalen en verdiepen van eerder behandelde technieken met behulp van rollenspelen en workshops.
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan op basis van een sterkte/zwakte analyse.
 • De juiste aanpak bij beslissers en beïnvloeders in Decision Making Units in grotere organisaties.
 • Voorkomen van uitstel in de besluitvorming.
 • Opbouwen van een bestendige relatie.
 • Minder offertes maken versus meer opdrachtbevestigingen.

Methodiek
De combinatie van rollenspelen, praktijkcases en theorie staat borg voor een training met onmiddellijke toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

Tijdsduur
2 aaneengesloten dagen.

Module structuur
Deze follow-up training wordt als één geheel aangeboden. De doorlooptijd van gemiddeld 8 tot 10 weken tussen de eerste twee trainingen Expert in Sales Basics, De Prijs Verkopen en deze sessie maakt de training zeer geschikt voor terugkoppeling van tussentijdse praktijkervaringen. Het rendement van de training neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Trainingsvorm
In-company / Open training.

Deelnemers
Maximaal 8, minimaal 4.

Niveau
MBO/HBO en hoger. Deze training vereist eerdere deelname aan hier aan voorafgaande trainingen Expert in Sales Basics en De Prijs Verkopen.

Gerelateerde training(en)
Deze training kan ook als module deel uit maken van een commercieel trainingstraject. Zie ook:

 • Expert in Sales Basics
 • De Prijs Verkopen
 • Return on Investment verkopen
 • Non-verbale Communicatie en Wisselen van Interventieniveau
 • Onderhandelen

Kosten:
€ 840,- per dag, ex BTW inclusief materiaal

Voor het volgen van deze Expert in Sales Follow-up is de Expert in Sales basis-training of een soortgelijke training noodzakelijk.
Klik hier voor een overzicht van alle trainingsdata en schrijf direct in!
Inschrijven geschiedt middels een invulbare PDF. Open deze PDF met een PDF programma en vul in. Sla het ingevulde formulier op en mail als bijlage aan info@hartskeerl.com.

Twijfelt u aan de noodzakelijke basis voor deze follow-up training, heeft u toch nog behoefte aan meer informatie of heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail naar info@hartskeerl.com

Follow-Up III: Return on Investment 

Expert in Sales Follow-up III: Return on Investment
2 aaneengesloten dagen inclusief materiaal

Hoge marges en grote volumes bepalen het succes van een transactie. Tijdens de tweedaagse Follow-up training Return on Investment leer je klanten overtuigen op basis van opbrengst in plaats van kosten. Na deze intensieve training ben je in staat hogere prijzen te verkopen. Een geavanceerde verkooptraining voor gevorderden!

Onderwerpen

 • Maken van actieplannen in samenwerking met de klant.
 • Verkopen tegen hogere prijzen met de ROI methode.
 • Unique Selling Points (USP´s) leren ontdekken en via de ROI methode in orders omzetten.
 • Afsluittechnieken op het allerhoogste niveau.
 • Pencilselling en prijscalculaties op meerdere niveau’s en voor inkoopgroepen.
 • Het terugwinnen van verloren orders en/of verloren klanten.

Methodiek
Kenneth Smit trainingen zijn bijzonder interactief. In interactieve sessies, workshops en rollenspelen ontdekken de deelnemers zelf dat een andere werkwijze voor, tijdens en na het verkoopgesprek tot betere resultaten leidt. Wij houden hen een spiegel voor en oefenen intensief. Ze leren ook veel van hun collega deelnemers. De rollenspelen worden desgewenst toegesneden op uw eigen situatie. Het resultaat van deze werkwijze is dat iedere deelnemer met veel nieuwe ideeën en een andere aanpak direct na de training in de eigen praktijk aan de slag kan en…. aantoonbaar succesvoller zal zijn!

Tijdsduur
2 aaneengesloten dagen.

Module structuur
Deze follow-up training wordt als één geheel aangeboden. De doorlooptijd van gemiddeld 8 tot 10 weken tussen de voorgaande training Omgekeerd Verkopen en deze sessie maakt de training zeer geschikt voor terugkoppeling van tussentijdse praktijkervaringen. Het rendement van de training neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Trainingsvorm
In-company / Open training.

Deelnemers
Maximaal 8, minimaal 4.

Niveau
MBO/HBO en hoger. Deze training vereist eerdere deelname aan hieraan voorafgaande trainingen Expert in Sales Basics, De Prijs Verkopen en Omgekeerd Verkopen.

Gerelateerde training(en)
Training kan ook als module deel uit maken van een commercieel trainingstraject. Zie ook:

 • Expert in Sales Basics
 • De Prijs Verkopen
 • Omgekeerd Verkopen
 • Non-verbale communicatie en Wisselen van Interventieniveau
 • Onderhandelen

Kosten:
€ 840,- per dag, ex BTW inclusief materiaal

Voor het volgen van deze Expert in Sales Follow-up is de Expert in Sales basis-training of een soortgelijke training noodzakelijk.

Klik hier voor een overzicht van alle trainingsdata en schrijf direct in!
Inschrijven geschiedt middels een invulbare PDF. Open deze PDF met een PDF programma en vul in. Sla het ingevulde formulier op en mail als bijlage aan info@hartskeerl.com.

Twijfelt u aan de noodzakelijke basis voor deze follow-up training, heeft u toch nog behoefte aan meer informatie of heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail naar info@hartskeerl.com

Follow-up IV: Non-verbale communicatie en wisselen van interventieniveau

Expert in Sales Follow-up IV: Non-verbale Communicatie en Wisselen van Interventieniveau
2 aaneengesloten dagen incl. materiaal

Rationeel vs. Emotioneel
Hoe weet je of je gesprekspartner zegt wat hij denkt? Wat doe je als hij of zij plotseling overstapt van een rationeel naar een emotioneel gesprek? In de tweedaagse Follow-up training Non-verbale communicatie en Wisselen van Interventieniveau leer je hoe je non-verbale signalen herkent en hoe je daarmee wederzijds begrip en vertrouwen opbouwt. Daarnaast leer je omgaan met momenten waarop de rationele argumentatie vastloopt. Een state of the art training voor de echte fijnproever!

Onderwerpen
Na terugkoppeling en evaluatie van de voorgaande trainingen Expert in Sales krijg je in deze training antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe herken ik de non-verbale signalen bij mijn gesprekspartner?
 • Wat is de invloed van de non-verbale signalen die ik zelf uitzend?
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn eigen intuïtie en emoties in het contact met mijn gesprekspartner?
 • Hoe houd ik controle op emotioneel geladen gesprekken?
 • Hoe kan ik de machtsbalans in gesprekken met ‘hoge functionarissen’ beïnvloeden?
 • Hoe kan ik in een gesprek meerdere communicatieniveaus aanspreken en de juiste gesprekstechniek hanteren?

Methodiek
De combinatie van rollenspelen, praktijkcases en theorie staan borg voor een training met onmiddellijke toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

Tijdsduur
2 aaneengesloten dagen.

Module structuur
Deze follow-up training bestaat uit twee modules (Non-verbale Communicatie en Wisselen van Interventieniveau) en wordt hier als één geheel aangeboden. De doorlooptijd van gemiddeld 8 tot 10 weken tussen de voorgaande training Return on Investment (ROI) en deze sessie maakt de training zeer geschikt voor terugkoppeling van tussentijdse praktijkervaringen. Het rendement van de training neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Trainingsvorm
In-company / Open training.

Deelnemers
Maximaal 8, minimaal 4.

Niveau
MBO/HBO en hoger. Deze training vereist eerdere deelname aan hieraan voorafgaande trainingen Expert in Sales Basics, De Prijs Verkopen, Omgekeerd Verkopen en ROI.

 • Gerelateerde training(en)
  Deze training kan ook als module deel uit maken van een commercieel trainingstraject. Zie ook:
 • Expert in Sales Basics
  De Prijs Verkopen
  Omgekeerd Verkopen
  Return on Investment
  Onderhandelen

Kosten:
€ 840,- per dag, ex BTW inclusief materiaal

Voor het volgen van deze Expert in Sales Follow-up is de Expert in Sales basis-training of een soortgelijke training noodzakelijk.
Klik hier voor een overzicht van alle trainingsdata en schrijf direct in!
Inschrijven geschiedt middels een invulbare PDF. Open deze PDF met een PDF programma en vul in. Sla het ingevulde formulier op en mail als bijlage aan info@hartskeerl.com.

Twijfelt u aan de noodzakelijke basis voor deze follow-up training, heeft u toch nog behoefte aan meer informatie of heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail naar info@hartskeerl.com

Lid Worden

Samen staan we sterker

Het lidmaatschap staat open voor personen en afdelingen van instellingen en bedrijven die beroepsmatig betrokken zijn bij het adviseren, ontwerpen, uitwerken en controleren van constructies van bouwwerken. Ook voor onderwijsinstellingen, docenten en studenten op dit vakgebied.

Eenieder die op dat vlak werkzaam is, zou lid moeten zijn van VNconstructeurs.

Ben je nog geen lid van VNconstructeurs? Meld je dan nu aan.

Tarieven 2018

De contributie voor het lidmaatschap is voor studenten € 20,- per jaar.
De contributie voor het bedrijfslidmaatschap is afhankelijk van de grootte van het aantal medewerkers van de onderneming.
Bij 1 medewerker € 325,- per jaar
Bij 2-5 medewerkers  € 550,- per jaar
Bij 6-15 medewerkers  € 1.300,- per jaar
Bij 16-35 medewerkers  € 2.200,- per jaar
Bij > 35 medewerkers  € 3.000,- per jaar