VNc-STb standaardtaakomschrijving constructeurs

Juist omdat de Standaardtaakomschrijving uit de DNR voor constructeurs veelal te beperkt en onvoldoende gedetailleerd is, heeft VNconstructeurs speciaal voor constructeurswerkzaamheden een eigen standaardtaakomschrijving opgesteld; de VNc-STb. Het instrument bestaat uit een makkelijk in te vullen excel-bestand op basis van de bekende indeling in risicoklassen, bouworganisatie en contractvormen.

De VNc-STb is gratis beschikbaar voor iedereen; zowel leden als niet-leden van VNconstructeurs en heeft vooral tot doel om constructeurs en opdrachtgevers te faciliteren in de gesprekken over de scope en omvang van het constructiewerk.

We hopen en verwachten dat de toepassing van de VNc-STb leidt tot het voeren van goede en inhoudelijk onderbouwde gesprekken tussen de partijen over de noodzakelijke uit te voeren/beleggen taken en verantwoordelijkheden welke leiden tot bouwprojecten waarvan de (constructieve) veiligheid aantoonbaar is geborgd.

Ook kan het instrument gebruikt worden ter onderbouwing van een realistisch en op inhoudelijke afwegingen gebaseerd honorarium en voor vergelijking van anderszins moeilijk of niet vergelijkbare aanbiedingen.

We moedigen partijen aan om vooral met elkaar in gesprek te gaan, niet alleen in de commerciële fase, maar ook na verlening van de opdracht.

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang de gratis digitale VNc-STb.

Let op! Na insturen van onderstaand formulier ontvangt u een mail met een downloadlink. Open deze op dezelfde computer-webbrowser als waarmee u onderstaand formulier heeft ingevuld om de gratis digitale VNc-STb te kunnen downloaden.

Kosten:

Digitale werktool

Opsteller: Commissie Bouwproces VNconstructeurs i.s.m. bouwkolom

Leden VNc: gratis
Niet-leden: gratis